Normal_pexels-karolina-grabowska-4226769

Het UMC Utrecht en Ziekenhuis Gelderse Vallei maken samen met zorginnovatiebedrijf Medicine Men een ontwerp voor de toekomstige integrale hartfalenzorg in drie regio’s in Spanje, Italië en Zweden. Hiermee willen ze de toename van hartfalenpatiënten opvangen en de zorgverleners ondersteunen. Samen met digitale technologie zullen hartfalenpatiënten in alle fases van hun ziekte begeleiding krijgen. In de volgende fase zal Ziekenhuis Gelderse Vallei onderdelen gaan testen in eigen regio, waarbij de opgedane kennis gebruikt kan worden voor verbetering van de Nederlandse hartfalenzorg. Dit meldt het .ANP.

 

Door vergrijzing en de toename van welvaartsziekten groeit ook het aantal patiënten met hartfalen snel. Tegelijkertijd is er druk op de zorguitgaven en is er in alle Europese landen een tekort aan zorgpersoneel. Daarom hebben de drie Europese regio’s Catalonië, Avellino en Västerbotten onder de naam “TIQUE” een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuwe vorm van regionale hartfalenzorg. Belangrijke doelen van TIQUE zijn om de patiënt zoveel mogelijk eigen regie te geven en waar mogelijk te ondersteunen door digitale technologie.

Mantelzorgers kunnen met de juiste informatie een deel van ondersteuning van zorgverleners overnemen. Ook wordt gekeken of een professionele  case manager van toegevoegde waarde is. Daarnaast is er speciale aandacht voor de palliatieve fase en een focus op kwaliteit van leven van de patiënt.

Voordeel project

Prof. Pim van der Harst van het UMC Utrecht zegt dat kennis opgedaan vanuit het TIQUE project zal bijdragen aan een mogelijke implementatie in Nederland. Daarnaast stelt Paul de Vries, Projectleider eHealth en innovatie in Ziekenhuis Gelderse Vallei dat het project zal helpen om digitale oplossingen te creëeren voor patiënt en naasten en om de samenwerking tussen zorgverleners in onze regio te versterken. 

Het Nederlands consortium dat geleid wordt door Medicine Men wordt verder ondersteund door UP learning, Mediquest, Aurora Innovation AB, Machine2Learn en PEX life.

Door: Nationale Zorggids