Normal_ambulance

Zwaargewonde patiënten moeten direct naar een traumacentrum worden vervoerd. Dat redt mensenlevens en verkleint de kans op blijvende schade bij patiënten. In Nederland is er de zogenoemde multitraumanorm, die stelt dat 90 procent van deze patiënten direct naar een traumacentrum gaat. Maar die norm wordt nu niet gehaald. Het gemiddelde ligt rond de 70 procent. In een advies van Zorginstituut Nederland staat dat dit binnen 2 jaar omhoog moet naar 90 procent, onder meer door de inzet van een Trauma Triage App en duidelijke afspraken over tussenstops bij ziekenhuizen. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

In 2021 zijn bijna 1500 zwaargewonde patiënten niet naar een traumacentrum gebracht, terwijl dat wel nodig was. Zwaargewonde patiënten die niet direct in een traumacentrum terechtkomen, hebben een grotere kans op overlijden of blijvende schade. Een traumacentrum is beter toegerust om zwaargewonde patiënten te helpen. Er is bijvoorbeeld altijd een traumachirurg aanwezig.

90 procent wordt al jaren niet gehaald

De multitraumanorm werd eind 2014 al afgesproken, maar uit cijfers van 2021 blijkt dat gemiddeld 30 procent van de zwaargewonde patiënten niet direct in een traumacentrum terechtkomt. Het advies van het Zorginstituut beschrijft de belemmeringen die het halen van de norm in de weg staan en  aanbevelingen die in samenspraak met partijen zijn opgesteld om deze norm wel te halen.

Doorrijden, ook als het traumacentrum verder weg is

Een belangrijke reden waarom de norm nog niet wordt gehaald, is de afstand naar het traumacentrum. In het advies staat dat er duidelijke afspraken moeten komen over wel of geen tussenstop bij een ziekenhuis op de route naar het traumacentrum. Ook moet het ambulanceteam onderweg goede ondersteuning van het traumacentrum krijgen, bijvoorbeeld met een videoverbinding. Daarnaast moet worden onderzocht welke rol de traumaheli kan hebben bij voor het vervoer van patiënten.

Trauma Triage App 

Een andere reden waarom de norm nog niet wordt gehaald, is dat het heel lastig is om op straat de ernst van de verwondingen te bepalen. De Trauma Triage App (TTapp) kan ambulanceprofessionals  hierbij helpen. De app is ontwikkeld door UMC Utrecht en helpt ambulanceprofessionals om vast te stellen of patiënten naar een traumacentrum moeten.

Op basis van de verbeteringen die al zijn uitgevoerd, aangevuld met de aanbevelingen uit dit advies, verwacht het Zorginstituut dat in 2023 gemiddeld 80 procent van alle zwaargewonde patiënten direct naar een traumacentrum wordt gebracht. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle zorgregio’s kunnen voldoen aan de multitraumanorm van 90 procent.

Door: Nationale Zorggids