Normal_pexels-karolina-grabowska-7195123__1_

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag de Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel aangeboden aan de Tweede Kamer. De toenemende druk op de zorg vraagt om een nieuwe visie op digitalisering en informatievoorziening. Dat is nodig om nu en straks kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen blijven geven. Uitgangspunt is dat de nodige medische gegevens beschikbaar zijn voor burgers, patiënten, zorgverleners, mantelzorgers, onderzoekers en beleidsmedewerkers om te gebruiken voor gezondheid, preventie en/of zorg. Dit meldt Rijksoverheid.

Vorig jaar heeft het kabinet afspraken gemaakt met zorgpartijen om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze zijn vastgelegd in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Een van de afspraken is komen tot een nationale visie en strategie over digitalisering en informatievoorziening. Uiteindelijk moet deze visie ertoe leiden dat:

  • Burgers kunnen meebeslissen over voor hen passende zorg en alle data beschikbaar hebben om dat te kunnen doen;
  • Zorgverleners met de juiste data betere en veilige zorg kunnen leveren met meer mogelijkheden om gezondheid te bevorderen;
  • Onderzoekers en beleidsmakers met de beschikbare data kennis kunnen vergroten en gefundeerd en effectief kunnen sturen.

Uitwisseling medische gegevens

Om goede zorg te kunnen verlenen, is het beschikken over de juiste medische gegevens cruciaal. Dat is nu niet mogelijk door de manier waarop deze worden vastgelegd. Een patiënt heeft vaak meerdere zorgverleners, die de gegevens van de patiënt ieder in hun eigen ICT-systeem vastleggen. Echter zijn deze niet met elkaar gekoppeld en gebruiken niet dezelfde taal, waardoor medische gegevens niet uitgewisseld kunnen worden. Ook zijn er geen afspraken over het beschikbaar stellen van medische gegevens. Dit leidt ertoe dat verschillende zorgverleners steeds dezelfde data moeten invoeren en overtypen. Naast de grote registratielast voor zorgverleners, leidt dit tot fouten en gevolgen zoals gezondheidsschade of sterfte.

De nieuwe visie gaat uit dat medische gegevens beschikbaar zijn zodat de juiste zorg verleend kan worden. Data moeten beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar zijn voor het primaire zorgproces, preventie, en secundair gebruik. Deze moeten ook patiëntveilig en privacygevoelig opgeslagen worden. Hierbij is vertrouwen en zorgvuldig gebruik essentieel.

Hybride zorg

Ook staat omschreven dat burgers meer regie moeten krijgen over hun eigen gezondheid zodat zij beter kunnen meebeslissen over de gewenste behandeling. Daarvoor moeten ze over hun eigen medische gegevens kunnen beschikken, bijvoorbeeld via een persoonlijke gezondheidsomgeving. Dit past ook in de gewenste digitalisering van zorg: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Dit wordt zowel in het IZA als de visie passende hybride zorg genoemd.

Secundair gebruik

Medische gegevens kunnen nog op een derde manier gebruikt worden. Namelijk het zogeheten secundair gebruik van data. Dat betekent dat patiëntgegevens geanonimiseerd beschikbaar komen voor onderzoek, monitoring, innovatie en beleid. Hiermee kunnen nieuwe behandelmethoden worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld chronische ziekten. Ook kunnen maatregelen worden ingezet voor gezondheid en preventie.

Strategie

Om de visie concreet te maken is er een voorgenomen korte termijnstrategie uitgewerkt. Die strategie sluit aan bij de afspraken in het IZA. De strategie voor de middellange en lange termijn volgt later dit jaar. De minister werkt deze samen met mensen uit het veld verder uit.

Door: Nationale Zorggids