Aantal apotheken weer op niveau van 2013

Nederland had op 1 januari 2023 1.975 openbare apotheken. Vorig jaar kwamen er tien nieuwe bij, terwijl er 31 sloten. Opvallend was de afname van het totaal aantal franchise-apotheken. Dat waren er vorig jaar 108. Er kwamen 82 zelfstandige apotheken bij. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). 

Tussen januari 2022 en januari 2023 daalde per saldo het totaal aantal apotheekvestigingen met 21, van respectievelijk 1996 naar 1975. Het totaal aantal openbare apotheken in Nederland is niet meer zo laag geweest sinds 2013 toen Nederland 1974 apotheken telde. Hoewel het aantal apotheken in 2022 vrijwel gelijk is aan 2013, is het aantal verstrekte dagdoseringen (DDD) tussen 2013 en 2022 met 13 procent toegenomen. Dat steeg van 7,5 miljard DDD’s in 2013 naar 8,5 miljard DDD’s in 2022.

Keten- of formule-apotheek

Waar in 2021 nog 88 procent van alle apotheken was aangesloten bij een keten of formule, is dat in 2022 gedaald naar ongeveer 84 procent. Opmerkelijk was de daling van het aandeel franchise- of formule-apotheken van 59 naar 54 procent. Tegelijkertijd steeg het aantal zelfstandige apotheken van 234 naar 316.

BENU Apotheken sloot 2022 af met in totaal 340 aangesloten apotheken, 101 minder dan eind 2021. De sterke daling doet zich voor bij de franchise-apotheken van BENU, die afnamen van 113 in 2021 naar 14 in 2022. Wat betreft eigendomsapotheken blijft BENU Apotheken met 326 vestigingen (-2) de grootste apotheekketen in Nederland.

Alliance Healthcare telde eind 2022 179 apotheken, waarvan 59 in eigendom (+1) en 120 franchise-apotheken (-10). Bij VNA zijn in totaal 155 apotheken aangesloten, waaronder honderd eigendomsapotheken en 55 apotheken die niet (volledig) eigendom zijn.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen