Concentratie kinderhartchirurgie definitief in Rotterdam en Groningen

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft vandaag zijn definitieve besluit bekend gemaakt om operaties bij kinderen met een aangeboren hartafwijking te concentreren in het Erasmus MC in Rotterdam en het UMCG in Groningen. Eerder dit jaar viel het voorgenomen besluit van de minister op deze twee locaties. Concentratie van deze complexe vorm van zorg is nodig om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kans op vermijdbare sterfte en complicaties te verminderen. Dit meldt Rijksoverheid.

 

Dit besluit betekent niet dat alle zorg voor hartpatiënten in Utrecht en Leiden verdwijnt. Het gaat alleen om de chirurgische ingrepen. Controles, poliklinische afspraken, voor- en nazorg en gesprekken over medicatie kunnen ook na de concentratie van operaties voor patiënten plaatsvinden in het vertrouwde ziekenhuis, door de eigen specialist. Dat geldt ook voor de eventuele acute zorg voor deze patiënten.

Zienswijzen umc's

De afgelopen maanden hebben de betrokken universitaire medische centra (umc’s) hun zienswijze op het voorgenomen besluit zowel schriftelijk als mondeling kunnen delen. De verschillende zienswijzen bevatten geen nieuwe doorslaggevende redenen om van het voorgenomen besluit af te wijken.

Transitieperiode

Er is tijd nodig om de concentratie van deze zorg goed te regelen. Naar verwachting zal de transitieperiode 2,5 jaar duren. De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en de umc’s zelf zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de transitie met ondersteuning van de eerder genoemde commissie. De impactanalyse van de NZa helpt daarbij om de transitie vorm te geven.

Belang van concentratie

Verschillende onderzoeken, rapporten en adviezen hebben door de jaren heen aangetoond dat concentratie van kinderhartchirurgie noodzakelijk is om het risico op vermijdbare complicaties en sterfte te verminderen. Wanneer de operaties in meer dan twee centra uitgevoerd blijven worden, voeren zorgprofessionals te weinig operaties uit om hun vaardigheden op peil te houden en is de beschikbaarheid van het zeer beperkt aantal professionals per centrum te laag. Dit zet de kwaliteit en continuïteit van deze zorg onder druk. Het concentreren van de operaties op twee locaties is in het belang van de patiënt omdat het de kwaliteit van zorg verbetert en de kans op vermijdbare sterfte en complicaties vermindert.

Lees ook: Weer hoop op behoud kinderhartcentrum UMCG: 'Sluiting zou gevolgen hebben voor de gehele acute zorg in Noord-Nederland'

Door: Nationale Zorggids