Normal_rss_entry-376293

Artsenfederatie KNMG is nog steeds niet helemaal gerust op de regeling voor levensbeëindiging voor kinderen tot twaalf jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Die is vorige week gepresenteerd door gezondheidsminster Ernst Kuipers.

De regeling biedt volgens de organisatie "onvoldoende waarborgen ten aanzien van de rechtszekerheid voor artsen, wat hen terughoudend zal maken in de uitvoering en daar zijn deze kinderen en hun ouders niet mee geholpen".

Duidelijkheid

Ook de KNMG vindt het van belang dat "kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden op een zorgvuldige en passende manier geholpen kunnen worden". De federatie noemt het echter ook van belang "dat kinderen, ouders en artsen geen onterechte hoop hebben ten aanzien van de mogelijkheden die een regeling biedt". Ze maakt zich eveneens zorgen over de consequenties van deze regeling voor wilsonbekwame groepen die in een vergelijkbare situatie verkeren: "voor hen lijkt niets geregeld te zijn".

Er moeten "duidelijke zorgvuldigheidseisen komen, zodat artsen voldoende houvast hebben om het ondraaglijk lijden van het kind te kunnen beëindigen", schrijft de KNMG op de eigen site.

Door: ANP