Normal_pexels-yan-krukau-5794024__1_

In 2021 was het grootste gedeelte van de vrouwen die de oefentherapeut bezochten volwassen, terwijl meer dan de helft van de mannen minderjarig was. Dit meldt Nivel na een analyse van de zorggegevens van praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Ieder jaar geeft het Nivel inzicht in de zorg die oefentherapeuten bieden. In het jaarrapport van 2021 is er, naast het weergeven van de totalen, voor het eerst een uitsplitsing gemaakt naar reguliere en kinderoefentherapie. Hierdoor ontstaat een betere weerspiegeling van de verleende zorg.

Meer volwassen vrouwen en meer jongens onder de 18

Het grootste deel van de vrouwen die naar de oefentherapeut ging was volwassen. Van de mannen was 65% jonger dan 18 jaar. Daarbij waren bijna de helft van de mannen die bij de oefentherapeut kwamen jongens in de leeftijd van 6 tot 11 jaar zijn. Zij kwamen vooral bij de kinderoefentherapeut. De zorgomvang (het aantal consulten binnen een behandelepisode en de duur van de volledige behandelepisode) was ook groter bij kinderoefentherapie dan bij reguliere oefentherapie. Dit komt waarschijnlijk door het hogere aandeel chronische aandoeningen binnen dit specialisme. Waar het grote verschil in leeftijd tussen mannen en vrouwen die de oefentherapeut bezochten door wordt veroorzaakt is niet onderzocht.

Het onderzoek

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn genereert landelijk representatieve cijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland. Het Nivel verzamelt en analyseert daarvoor de gegevens die aangesloten zorgverleners, routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers. De cijfers in dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens uit 86 eerstelijns oefentherapiepraktijken, met informatie over totaal 13.185 patiënten verspreid over het hele land. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de onderzoeksinfrastructuur van het Nivel, die gesubsidieerd wordt door het ministerie van VWS. 
 
Door: Nationale Zorggids