Normal_stop-violence-against-women-concept-2022-12-17-03-38-32-utc__1_

Nabestaanden, hulpverleners en experts dringen erop dat aan dat gendergerelateerd geweld, zoals vrouwenmoord, apart geregistreerd wordt. Zo kan het probleem beter in kaart worden gebracht en aangepakt. Deze oproep gaven betrokkenen donderdag mee aan Kamerleden die zich lieten bijpraten over femicide, moord op vrouwen.

"Spreek ministers aan op het naleven van het verdrag van Istanboel, dat verplicht om gendergerelateerd geweld bij te houden", zegt Barbara Godwaldt, wiens zus vermoord werd door haar man toen ze wilden scheiden. "We moeten weten welke strafzaken gendergerelateerd zijn om de omvang van het probleem duidelijk te krijgen." Daarnaast pleiten de nabestaanden ook voor meer educatie over het onderwerp, agenten die zich specialiseren in huiselijk geweld, en een nieuwe telefonische hulplijn (115) specifiek voor geweld tegen vrouwen.

"Het is het meest voorspelbare motief voor moord, waarbij er talloze rode vlaggen zijn om te herkennen", aldus Judith Kuypers van Veilig Thuis. "Het is niet alleen de moord maar een heel patroon dat daaraan vooraf gaat", zegt ook Nelleke Stolk van de stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZ). Daarbij bedoelt Stolk de fysieke en psychische mishandeling die vaak aan vrouwenmoord vooraf gaat.

Herkenning

Experts pleiten er ook voor dat hulpinstanties gendergerelateerd geweld beter moeten herkennen en dat slachtoffers en betrokkenen zich makkelijker bij de instanties moeten kunnen melden. "Als mensen de weg naar hulpinstanties niet kunnen vinden, dan faalt het systeem", aldus Stolk.

Strafbaar

Voor zover bekend worden jaarlijks gemiddeld 24 vrouwen gedood door hun partner of ex. In maart gaf het kabinet aan nog voor de zomer met een aangescherpt plan te komen om vrouwenmoord en ander geweld vanwege gender tegen te gaan. Het ministerie van Justitie liet toen ook weten "geen noodzaak" te zien om femicide apart te bestraffen, omdat het onder moord valt en de maximumstraf daarvoor al is verhoogd.

Door: ANP