Meer dan 5600 reacties op voorstel PFAS-verbod in EU

Het begin dit jaar gepresenteerde voorstel voor een Europees verbod op PFAS-stoffen heeft 5600 reacties vanuit de hele wereld opgeleverd. Het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA) neemt al die opmerkingen en suggesties mee in een advies aan de Europese Commissie. Naar verwachting neemt Europa in 2025 een besluit over een PFAS-verbod, dat dan in 2026 of 2027 zou ingaan.

ECHA kreeg 124 reacties uit Nederland, onder meer van de provincies, de Unie van Waterschappen en de vier gemeenten rond de Chemours-fabriek in Dordrecht. De provincies en de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden bepleitten een aanscherping van het concept-verbod. Ze willen dat er voor bedrijven minder uitzonderingsmogelijkheden komen om toch schadelijke PFAS-stoffen te gebruiken in hun productieproces.

Afgelopen maandag sloot de zogeheten consultatieperiode van een half jaar. Via de website van het Europese agentschap konden organisaties, bedrijven en individuen reageren op het voorstel voor een Europees PFAS-verbod, dat is opgesteld door Nederland, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden. De meeste reacties (1369) kwamen uit Zweden, gevolgd door Duitsland (1298) en Japan (938).

Chemours

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Omdat deze stoffen vrijwel niet afbreken en zich kunnen ophopen in het menselijk lichaam, staan ze ook wel bekend als 'eeuwige chemische stoffen'.

In Nederland is met name wegens de situatie rond Chemours veel aandacht voor PFAS. De fabriek in Dordrecht stootte jarenlang grote hoeveelheden stoffen uit, zonder dat het de kennis over de risico's daarvan deelde met de autoriteiten die de vergunningen verleenden. De omgeving raakte daardoor vervuild. De rechtbank van Rotterdam oordeelde woensdag in een tussenvonnis van de zaak die de vier omliggende gemeenten hebben aangespannen dat het bedrijf in ieder geval verantwoordelijk is voor de schade die tussen 1984 en 1998 is ontstaan.

Door: ANP