NZa ontvangt meldingen over extra bijbetalingen voetzorg en ggz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft sinds april 75 meldingen ontvangen over zorgaanbieders die hun patiënten een extra bijdrage vragen. Bij vijftig van de 75 meldingen was er aanleiding om zorgaanbieders aan te spreken op hun werkwijze. Het merendeel van de meldingen ging over voetzorg. Bij veel patiënten is onduidelijkheid over de eigen bijdrage die ze voor cosmetische voetzorg moeten betalen. Ook kreeg de NZa meldingen binnen over fysiotherapeuten en eigen bijdragen voor ongecontracteerde zorg binnen de ggz. Het in rekening brengen van al dan niet vrijwillige bijdrages is niet toegestaan. Dit meldt de NZa. 

Het is aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om goede afspraken te maken over de vergoedingen van zorg die geleverd wordt. Als zij hier niet uitkomen is het niet de bedoeling dat de patiënt hiermee belast wordt, aldus de NZa die zorgaanbieders waarover een melding binnenkwam een brief heeft gestuurd. Hierin informeerde het de aanbieder over wanneer er wel en wanneer er geen extra bijdragen gerekend kunnen worden.

In één geval is er gebeld met een zorgaanbieder omdat er nog onduidelijkheid was over de regels van bijbetalingen. Daarna zijn er geen nieuwe meldingen meer binnengekomen en is meer handhaving niet nodig geweest.

Cosmetische voetzorg

Medisch pedicures mogen naast de verzekerde voetzorg ook cosmetische voetzorg leveren. Hiervoor mogen zij wel een eigen bijdrage vragen. Dit levert bij sommige cliënten vragen op over wat er nu wel en niet vergoed wordt. Medisch pedicures kunnen dit voorkomen door vooraf de patiënt duidelijk te informeren over welk deel van de behandeling wordt vergoed vanuit de zorgverzekering en welk deel van de behandeling onder cosmetische voetzorg valt.

Door: Nationale Zorggids