Normal_149

Tijdens de Nationale Week van de Patiëntveiligheid roepen de Isala klinieken patiënten en medewerkers op om actief bij te dragen aan veilige zorg. Alle opgenomen patiënten ontvangen de patiëntveiligheidskaart in de vorm van een placemat. De kaart bevat tips om zelf actief een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de behandeling. De medewerkers van het Zwolse ziekenhuis zijn uitgedaagd om nieuwe ideeën voor te dragen voor veilige zorg. Het beste idee is beloond met de Isala Safety Award tijdens de jaarlijks terugkerende Isala Veiligheidsdag.

Patiëntveiligheidskaart
De patiëntveiligheidskaart geeft 6 tips voor de patiënt om zelf actief een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de behandeling. De tips zijn:

geef alle informatie over uw gezondheidstoestand
geef het aan als u iets niet begrijpt
bespreek vooraf het verloop van uw operatie
schrijf op welke medicijnen u gebruikt
stel vragen als de medicijnen er anders uitzien dan u verwacht
volg de instructies en adviezen goed op
De patiëntveiligheidskaart is ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) in samenwerking met de Isala klinieken, het UMC Utrecht, het Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging en Verzorging (LEVV) en de Orde van Medisch Specialisten.

Isala Safety Award
De Isala Safety Award ging dit jaar naar Arno Nierich, thorax-anesthesioloog, die een nieuw apparaat heeft ontwikkeld om aderverkalking op te sporen in een bepaald deel van de hoofdslagader. Dat deel was namelijk niet zichtbaar via de gebruikelijke diagnostische methoden voorafgaand aan een open hartoperatie. Het is belangrijk om aderverkalking op te sporen, omdat door gebruik van de hart-longmachine deeltjes aderverkalking in de slagader kunnen losschieten. En dat kan leiden tot een herseninfarct. Met behulp van de nieuwe A-View kunnen deze risico’s beter worden ingeschat. De thoraxchirurg kan dan tijdens de open hartoperatie beter bepalen welke vervolghandelingen verricht moeten worden. Nierich heeft aangetoond dat door het gebruik van deze innovatieve diagnostiek de kans op een herseninfarct en overlijden na een open hartoperatie verkleint.

Bron: Isala Klinieken