Normal_617

Het Amsterdamse Sint Lucas Andreas Ziekenhuis werkt al enkele jaren met een telemonitoringsysteem voor mensen met hartfalen.

Jutta Schroeder-Tanka is cardioloog in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam en werkt al sinds 2007 met het telemonitoringsysteem Motiva van Philips. ‘Voortdurende bewaking thuis is een goede zaak’, aldus de cardioloog. ‘In de toekomst zouden we het graag laten aanlsuiten op het EPD van het ziekenhuis’.

Standaarden gevraagd voor grootschalige invoering.
Eén van de belemmeringen is het ontbreken van goede standaarden zodat de diverse systemen met elkaar kunnen communiceren. ‘Wij willen de markt graag ondersteunen bij het ontwikkelen daarvan’ aldus Johan Bruin, manager Kennis en Advies bij Nictiz . ‘Daarom zijn we bezig met de oprichting van een platform, een samenwerkingsverband waarbij zorgpartijen, ICT-leveranciers en verzekeraars afspraken maken over harmonisatie.’

‘Daarnaast zijn ingrijpende aanpassingen nodig, onder andere op het gebied van financiering en wet- en regelgeving’ zegt Patrick van Deursen, manager Home Healthcare bij Philips. ‘Ook is een cultuuromslag bij zorgverleners en patiënten vereist. Maar het is het waard. Uiteindelijk worden we er allemaal beter van.’