Normal_798

De Radboudpenning is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud uitgereikt aan prof. dr. Hans van der Hoeven en aan mw. dr. Gabie de Jong. Met deze laatste gelauwerde is de hoogste onderscheiding van het UMC St Radboud voor het eerst óók toegekend aan een jonge getalenteerde medewerker, die zonder een lange medische loopbaan toch al een zeer indrukwekkende staat van dienst bij het UMC St Radboud heeft.

De Radboudpenning wordt jaarlijks toegekend aan één of meerdere personen die door een bijzondere persoonlijke inzet een bijdrage hebben geleverd aan de verwezenlijking van de doelstelling van het UMC St Radboud als topkenniscentrum voor academische geneeskunde en gezondheidszorg.

Prof. dr. Hans van der Hoeven
Prof. dr. Hans van der Hoeven (52), hoofd van de afdeling Intensive Care, ontving de Radboudpenning onder andere voor zijn belangrijke rol in het verbeteren van de patiëntveiligheid in het UMC St Radboud. Hij is ambassadeur van het patiëntveiligheidsprogramma dat als motto heeft: Iedere patiënt altijd veilig. Hij vervult deze rol met grote persoonlijke betrokkenheid en passie. Zijn ambitie is om de patiënten de veiligste zorg van Nederland te geven en hiermee is hij een grote inspirator voor zijn collega’s en medewerkers. ‘Het mooiste wat je als medewerker kunt hebben is, dat je een patiënt optimaal en veilig behandeld hebt’, zegt hij.

Naast schoolvoorbeeld van een uitstekend arts is Van der Hoeven ook een uitmuntend docent en heeft hij het wetenschappelijke onderzoek van de afdeling Intensive Care in korte tijd tot grote bloei gebracht. Zijn onderzoek is gericht op longschade veroorzaakt door beademing, aangeboren afweer bij sepsis en acuut hersenletsel.

Dr. Gabie de Jong
Dr. Gabie de Jong (29) viel al tijdens haar studie geneeskunde aan het UMC St Radboud op door haar enorme kennis en gedrevenheid. Tijdens haar opleiding heeft zij zich als bestuurslid van de Medische Faculteitsvereniging Nijmegen actief ingezet voor haar medestudenten. Ook heeft zij deelgenomen aan het studentenplatform van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Zij studeerde cum laude af. In 2007 begon zij als promovendus op een samenwerkingsproject van de afdelingen Heelkunde en Nucleaire Geneeskunde. Zij maakte zich sterk voor het verbeteren en zichtbaar maken van de voorzieningen voor promovendi, was voorzitter van de Arts-Assistenten Vereniging Radboud en vice-voorzitter van de UMC-raad.

Ze heeft een indrukwekkende lijst wetenschappelijke artikelen afgeleverd. In 2010 promoveerde ze cum laude op haar onderzoek.

De Jong, momenteel chirurg in opleiding, weet toponderzoek te combineren met gedrevenheid voor het verbeteren van onderwijs en opleiding. ‘Kortom, een voorbeeld voor promovendi en studenten van het UMC St Radboud,’ aldus Emile Lohman, voorzitter van de Raad van Bestuur, in zijn toespraak bij de uitreiking van de Radboudpenningen.