Normal_757

Op woensdag 5 januari 2011 vond voor de eerste keer de oncologiebespreking tussen het Sint Franciscus Gasthuis en het Erasmus MC plaats via videoconferencing. Oncoloog dr. Zuetenhorst vertelt ‘het grote voordeel hiervan is dat artsen niet hoeven te reizen en vaker kunnen deelnemen aan patiëntenbesprekingen. Op deze wijze wordt iedere nieuwe oncologische patiënt in een multidisciplinaire groep van artsen en verpleegkundigen besproken wat de behandeling ten goede komt.’

Oncologiebesprekingen Sinds jaren is het landelijk verplicht om patiënten bij wie kanker is geconstateerd, eenmalig te bespreken met artsen uit een academisch ziekenhuis. Wekelijks reisden een oncoloog en radiotherapeut van het Erasmus MC naar het Sint Franciscus Gasthuis om nieuwe oncologische patiënten te bespreken. Doordat het Sint Franciscus Gasthuis nu ook een videokamer heeft, is dit niet meer nodig. Via de videoverbinding kunnen ook belangrijke gegevens, zoals CT- en MRI-scans, worden uitgewisseld.

Meerdere mogelijkheden
Deze moderne vorm van overleggen kan komende tijd uitgebreider worden toegepast. De verwachting is dat in 2011 ook bijvoorbeeld ten behoeve van opleidingsmomenten gebruik wordt gemaakt van videoconferencing. Dit past bij de topklinische status van het Sint Franciscus Gasthuis, waarbij veel aandacht is voor opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk) onderzoek en vernieuwing.