Normal_782
Op 1 januari 2011 heeft het Waterlandziekenhuis zich formeel aangesloten bij Esperanz, een organisatie die de meest hoogwaardige zorg voor mensen met kanker zo dicht mogelijk bij huis brengt. Esperanz is in juli 2010 opgericht als besloten vennootschap door het Zaans Medisch Centrum en het Westfriesgasthuis. Met het Waterlandziekenhuis als nieuwe aandeelhouder is de samenwerking in de regio compleet.

Esperanz wordt geleid door medisch directeur Aart van Bochove en organisatiedirecteur Arjan van den Berge.

Voorbereiding
Aart van Bochove: “Voorafgaand aan deze formele structuur was Esperanz al zo’n twee jaar bezig met gezamenlijke initiatieven voor nog betere zorg. Zo is er een systeem ingevoerd voor videoconferenties tussen de specialisten van de diverse ziekenhuizen. Zij overleggen wekelijks met elkaar over hun patiënten via beeldschermen. Ook werken we intensief samen met experts van het VU medisch centrum, onder meer met een spreekuur voor Klinische Genetica in het Zaans Medisch Centrum. Bij het Westfriesgasthuis in Hoorn wordt een radiotherapeutisch centrum gebouwd, bedoeld voor patiënten van de drie ziekenhuizen binnen Esperanz. De verwachting is dat dit in de tweede helft van 2012 gereed is. En alle drie de ziekenhuizen concentreren hun zorg in oncologische dagcentra.”

Voor de herkenbaarheid van de samenwerking zijn een compleet nieuwe huisstijl doorgevoerd en een website gebouwd. Mensen met kanker en hun naasten krijgen hierop in de toekomst informatie op maat, via een persoonlijke beveiligde zorgpagina.

Hoogwaardige zorg dichtbij huis
Esperanz bevordert een hoogwaardige kwaliteit van oncologische zorg in de regio. Deze bereikt het samenwerkingsverband door:

    - coördinatie van de binnen Esperanz opgenomen oncologische zorg in de regio door ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners
    - het opstellen van werk- en behandelafspraken voor hoogwaardige professionele zorg
    - het nemen van initiatieven ter verbetering van zorg, opleiding, onderzoek en preventie
    - het concentreren van kennis en ervaring door bepaalde behandelingen te gaan onderbrengen binnen één centrum of ziekenhuis

De huidige formele structuur en de toetreding van het Waterlandziekenhuis zorgen voor nog betere samenwerking en nog meer daadkracht bij het doorvoeren van alle initiatieven. Meer informatie over de organisatie is te vinden op esperanz.org.