Normal_781

DEN BOSCH (ANP) - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft donderdag de Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (Zanob) onder verscherpt toezicht gesteld. De IGZ heeft dat bevestigd. Een van de redenen is dat de steriele bereiding van infuuszakken voor onder meer chemotherapie niet gegarandeerd kon worden.

De problemen spelen al enkele maanden. De productie van de infuuszakken voor kunstmatige voeding en chemokuren was al eerder naar elders verplaatst. Volgens een woordvoerster van de apotheek heeft de IGZ nu ingegrepen omdat ook het kwaliteitsbeleid van de instelling niet op orde bleek te zijn.