Normal_899

In de uitzending van Radar van maandag 10 januari werd aandacht besteed aan een grote letselschadezaak. Zeker 125 patiënten hebben letsel opgelopen na een behandeling van dezelfde orthopeed. Patiëntenfederatie NPCF is geschokt. Ze maakt zich er zorgen om dat alweer blijkt dat een disfunctionerende arts zo lang zijn gang heeft kunnen gaan. De NPCF vindt het uiterst kwalijk dat vele jaren zoveel patiënten het slachtoffer hebben kunnen worden zonder dat er werd ingegrepen. “We vragen ons af hoeveel beerputten er nog zijn”, zegt NPCF-directeur Wilna Wind. “Het kan niet zo zijn dat ziekenhuizen en medisch specialisten bij vermoedens van blunderende collega’s daar toch niets aan doen.”

Doofpotcultuur
De NPCF wil dat er een einde komt aan de doofpotcultuur die er nog altijd heerst in ziekenhuizen. Artsen en bestuurders moeten elkaar meer aan spreken op hunfunctioneren in plaats van elkaar ten koste van de patiënt de hand boven het hoofd te houden. “Daarnaast valt er nog veel te verbeteren in de opvang van slachtoffers nadat er een medische fout heeft plaatsgevonden”, aldus Wind. “Slachtoffers moeten meteen openheid van zaken krijgen. Het is belangrijk dat de betrokken zorgverleners erkennen dat er iets mis is gegaan en hun excuses aanbieden”. Uit een recente meldactie van de NPCF blijkt dat slechts 1 op de 3 patiënten na een medische fout een gesprek hebben gehad met de zorgverleners. De NPCF heeft een brochure uitgebracht waarin patiënten worden voorgelicht over wat ze mogen verwachten van het ziekenhuis na een medische fout.

Positie slachtoffers letselschade
De Radar uitzending maakt duidelijk dat medische slachtoffers weinig kans van slagen hebben in een letselschadeproces. “Patiënten moeten bewijzen dat de arts fouten heeft gemaakt en dat ze als ze gevolg van die fout schade hebben opgelopen”, zegt Wilna Wind. “Ze hebben daarvoor medisch-specialistische en juridische kennis nodig en dat kost geld. Het is glashelder dat je dan als patiënt in een hele ongelijke positie staat. Daar moet een oplossing voor komen”.

Waarschuwingen in BIG register
De NPCF benadrukt het belang dat ook berispingen en waarschuwingen worden opgenomen in het BIG-register, het register waarin de bevoegdheid van een zorgverlener staat vermeld. Zo ontstaat er meer openheid van gegevens over eventuele tuchtzaken in het verleden. Eind januari 2011 wordt in de kamer besproken of deze wet aangepast gaat worden.

Zorgbelang Noord Holland
Directeur Jacques Loomans van Zorgbelang Noord-Holland kwam tijdens de uitzending van Tros Radar aan het woord. Hij heeft toegelicht dat bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Noord-Holland veel klachten over deze chirurg zijn binnengekomen. Sinds begin 2010 is Zorgbelang Noord-Holland betrokken bij de klachten over het functioneren van de heer C.W. de Bruin. Voor vragen en meer informatie kan men terecht bij Zorgbelang Noord-Holland op nummer 023-5300000.