Normal_1236

De prijzen in het B-segment van de ziekenhuiszorg zijn in 2010 reëel, gecorrigeerd voor inflatie, met 3% gedaald. In 2009 is het B-segment uitgebreid tot ongeveer 31% van de totale ziekenhuiszorg. Tegelijk blijft de omzet van de zorg in de ziekenhuizen stijgen: zowel in 2008 als in 2009 met 7%, constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Marktscan medisch specialistische zorg.

In de marktscan schetst de NZa de belangrijkste ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg. Daaruit blijkt dat Zelfstandige Behandelcentra (ZBC's) in het
B-segment de laagste prijzen rekenen en de academisch ziekenhuizen de hoogste. De omzet in het A- en B-segment is in 2008 en 2009 steeds met 7% gestegen. Gezien de gematigde prijsontwikkeling is dat grotendeels toe te schrijven aan een stijging in het volume.

Voor het eerst in jaren zijn de wachttijden in de ziekenhuizen toegenomen. Voor sommige specialismen, maag-, lever- en darmziekten, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en oogheelkunde, komen die boven de normen uit die de sector zelf heeft afgesproken. De NZa dringt er bij verzekeraars op aan om samen met zorgaanbieders actie te ondernemen om het oplopen van de wachttijden tegen te gaan.

Het huidige bekostigingsysteem is gecompliceerd: ziekenhuizen worden nog voor ongeveer tweederde betaald via de budgetsystematiek waarbij de NZa jaarlijks het budget vaststelt en eenderde via DBC's in het B-segment waarbij het ziekenhuis met verzekeraars onderhandelt over de prijs van de DBC's.
De voorziene invoering van prestatiebekostiging, waarbij alleen op basis van werkelijk geleverde zorg gedeclareerd wordt, leidt ertoe dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter kunnen onderhandelen over de inkoop van zorg.

Zorgverzekeraars moeten in de overgangsperiode naar prestatiebekostiging onderzoeken hoe zij de volumes van de zorg kunnen beheersen om te voorkomen dat de kosten van de zorg onevenredig stijgen, stelt de NZa.