Normal_1245
Jaarlijks komen ongeveer drieduizend patiënten met hartklachten naar het UMC St Radboud. Voortaan komen zij niet meer binnen bij de Spoedeisende Hulp (SEH), maar vanaf 1 februari gaan de patiënten rechtstreeks naar de afdeling Hartbewaking van Cardiologie: begane grond A-gebouw, route 611. Hier is een aparte afdeling Eerste Hart Hulp ingericht.

Direct op de goede plaats
De Eerste Hart Hulp is bedoeld voor patiënten met acute cardiale klachten die voornamelijk door de huisarts worden doorverwezen. Zij hebben klachten als pijn op de borst, onwelwording, hartkloppingen of benauwdheid, ‘Door deze voorziening is de cardiale patiënt direct op de goede plaats, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. We hebben hier alle deskundigheid en behandelfaciliteiten binnen handbereik’, vertelt hoofdverpleegkundige Tanja Poortinga.

De patiënt wordt opgevangen en onderzocht door een gespecialiseerd team onder supervisie van een Eerste Hart Hulp-cardioloog. ‘Zonodig maken we een elektrocardiogram (ECG) en bewaken we het hartritme en de bloeddruk. Ook kan het nodig zijn dat de patiënt een inspanningsonderzoek ondergaat. De patiënt krijgt eventueel medicatie en blijft een aantal uren bij ons om te zien hoe de klachten zich ontwikkelen.’ De Eerste Hart Hulp is 24 uur per dag open.