Normal_1345
Twee bestralingsunits voor het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut (ARTI), een oncologisch centrum met behandel- en verpleegafdeling, gezinsgerichte zorg (kraam- en gezinssuites), een electief centrum en meer ruimte voor intensieve, acute en ouderenzorg. Dat zijn de ambitieuze toekomstplannen van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en daarvoor is een nieuwbouwplan ontwikkeld. In de komende twee jaar verrijst er een nieuw gebouw aan de voorzijde van het huidige gebouw.

De vraag naar zorg neemt toe en het gebouw van Ziekenhuis Gelderse Vallei uit 2000 is al veel langer te klein. Diverse kantoorfuncties zijn al buiten het gebouw gehuisvest. De vrijkomende ruimte is al weer in gebruik voor patiëntgebonden functies. Daarom moet het ziekenhuis in de komende tien jaar uitbreiden en bouwen. De nieuwbouw van een ‘multifunctioneel zorggebouw’ met bestralingsunits en uitbreiding van de centrale hal maakt vervolgens verschillende interne verbouwingen mogelijk. Sommige afdelingen schuiven (tijdelijk) naar een andere plaats in het gebouw om een interne verbouwing mogelijk te maken. De komende jaren is er een herschikking en renovatie van verschillende afdelingen gepland.

Plannen
Omwonenden zijn vorige week geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. De Gemeente Ede heeft het bestemmingsplan aangepast en de procedures voor vergunningverlening zijn bijna afgerond. Voor de financiering moet het ziekenhuis een lening afsluiten. Nicolet Zeller, lid Raad van Bestuur en voorzitter van de stuurgroep Structuurplan: ‘We hebben in 2011 te maken met kortingen door de overheid en een begroting die weinig ruimte laat voor extra’s, maar als ziekenhuis moeten we altijd aan de toekomst denken. Meegaan met nieuwe ontwikkelingen die de kwaliteit van de patiëntenzorg verhogen. Een veilig en goed ziekenhuis blijven. Deze bouwplannen zijn een belangrijke investering in de toekomst!’

Parkeergarage
Behalve aan de nieuwbouwplannen zal vanaf begin maart 2011 gestart worden met de uitbreiding van de parkeergarage. Fasegewijs wordt een derde parkeerlaag gebouwd die eind 2011 klaar moet zijn. Er komen 400 extra parkeerplaatsen waardoor er in totaal 1350 auto’s kunnen staan. Hiermee komt een einde aan de jarenlange problemen met het tekort aan parkeerplaatsen bij het ziekenhuis.