Normal_1332

Dr. Michel Wensing is met ingang van 1 februari 2011 benoemd tot hoogleraar bij het UMC St Radboud, met als leeropdracht Implementation Science.

Implementation Science betreft de implementatie van kennis in de klinische praktijk. Waarom krijgen niet alle patiënten optimale zorg en wat kan hieraan worden gedaan? Het is één van de thema’s van het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice en een belangrijk zwaartepunt in het onderzoeksprogramma van de afdeling IQ healthcare.

Michel Wensing studeerde (kwantitatieve) sociologie, kwaliteit van zorg, gezondheidseconomie, en gezondheidszorgonderzoek. Hij promoveerde in 1997 op onderzoek naar de kwaliteit van de gezondheidszorg en rondde in 2010 zijn Habilitation af bij de Universiteit van Heidelberg.

Wensings onderzoek betreft voornamelijk ambulante en eerstelijnszorg en richt zich zowel op beleidsvragen als op wetenschappelijke innovatie. Zijn werk resulteerde in een groot aantal artikelen, waaronder evaluaties van veel grote verbeterprogramma’s in de gezondheidszorg. Sinds 2003 is Michel Wensing als universitair hoofddocent werkzaam aan het UMC St Radboud.