Normal_1384

Complementaire interventies in de kankerbestrijding of 'Integrative Oncology' is het thema van het congres 'Integrative Care for the Future' dat op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart plaatsvindt in congrescentrum Papendal.

Onze moderne geneeskunde heeft veel bereikt in de strijd tegen kanker. Chemotherapie en andere kankerbehandelingen zijn succesvol, maar kennen ook ernstige bijwerkingen. Daarom beëindigen patiënten de behandeling soms voortijdig. Dit verkleint de slagingskans en doet afbreuk aan de voordelen van kankertherapieën.
Complementaire interventies kunnen bijwerkingen aantoonbaar verminderen. Daardoor neemt het vertrouwen van de patiënt in de behandeling toe en stijgt de therapietrouw. Complementaire interventies zijn een veilige, betrouwbare, goedkope en effectieve manier om de kwaliteit van leven te verbeteren. Zij stellen patiënten in staat hun therapie te volbrengen en zo hun levenskansen te vergroten.

Complementaire interventies worden ingezet ter ondersteuning en nooit in plaats van de reguliere behandeling. Het gaat om onderbouwde (evidence based)  vormen van zorg. Het accent ligt op verbetering van de conditie van de patiënt, het behandelen van bijwerkingen en op aanvullende zorg.

Het aanbieden van complementaire interventies aan kankerpatiënten levert een belangrijke bijdrage aan de totale gezondheidszorg. Wereldwijd komen steeds meer ziekenhuizen tot dat inzicht. Bovendien voorkomt het dat patiënten buiten het zicht van de oncoloog therapieën volgen, die de reguliere behandeling nadelig zouden kunnen beïnvloeden. Vanwege de marktwerking moeten ziekenhuizen hun zorgaanbod steeds meer afstemmen op de vraag van de patiënt. Complementaire interventies passen binnen een dergelijk aanbod.

Het inzetten van complementaire interventies is een van de pijlers van Integrative Oncology. Dit onderwerp staat centraal tijdens het congres 'Integrative Care for the Future ' dat plaatsvindt op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart in congrescentrum Papendal.