Normal_1389

Dinsdagmiddag 8 februari ontving het UMC St Radboud via VWS minister Edith Schippers het bericht dat het de vergunning behoudt voor het uitvoeren van hartklepoperaties via een katheter. Het UMC St Radboud voldoet aan alle kwaliteitseisen die aan deze techniek zijn verbonden en heeft voldoende ingrepen gedaan.

Bezwaar
In juli 2010 bepaalde toenmalig minister Ab Klink, op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dat slechts vijf ziekenhuizen in Nederland deze zeer specialistische hartklepoperaties mogen uitvoeren. De Inspectie stelde dat deze vijf ziekenhuizen duidelijk meer ervaring hadden dan de overige ziekenhuizen. De ziekenhuizen die hun vergunning kwijtraakten, tekenden bezwaar aan. De minister past het planningsbesluit van haar voorganger Ab Klink nu aan.

Expertise
De bezwaarschriftencommissie van het ministerie oordeelt dat het advies van de Inspectie gebrekkig tot stand is gekomen. Daarom mogen elf ziekenhuizen, waaronder UMC St Radboud, de speciale hartoperatie toch blijven uitvoeren. Het Ministerie rekent op zo’n 550 operaties per jaar in Nederland. Dat komt neer op zo’n 50 per ziekenhuis.

'Het spreekt voor zich dat we blij zijn met het besluit van de minister. De afdelingen Cardiologie en Cardio-thoracale Chirurgie hebben de afgelopen tijd veel inspanningen verricht om deze klepoperaties te blijven uitvoeren’, vertelt prof. Dr. M.J. de Boer, afdelingshoofd Cardiologie.

‘Het is een fantastisch bericht voor onze patiënten’, vult prof. Dr.ir. H.A. van Swieten, afdelingshoofd Cardio-thoracale Chirurgie aan.  ‘Patiënten kunnen voor deze ingreep dichtbij huis en in hun vertrouwde omgeving terecht in een ziekenhuis waar de kwaliteit van zorg voor deze ingrepen aantoonbaar uitstekend is. We hebben veel expertise gebouwd en dat blijft nu behouden’.