Normal_1393

Het Martini Ziekenhuis heeft op 8 februari voor het eerst een wetenschapsprijs uitgereikt. De Van Swieten Wetenschapsprijs is bedoeld om wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis te stimuleren. En de medische en verpleegkundige zorg te verbeteren. Als topklinisch Ziekenhuis speelt het Martini Ziekenhuis een belangrijke rol in de uitvoering van toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek.

Van de 30 inzendingen werden er drie genomineerd. Die werden door de onderzoekers gepresenteerd. Als eerste een onderzoek van Chirurg Wendy Kelder: Zij onderzocht de voordelen van het gebruik van mDF bij de opsporing van darmkanker. Het preparaat mDF maakt bij pathologisch onderzoek van het darmweefsel de klieren beter zichtbaar, zodat die nauwkeuriger gecontroleerd kunnen worden op uitzaaiingen.Ook het onderzoek van ziekenhuisapotheker René van Hulst dong mee naar de prijs. Hij onderzocht of transfusiebloed dat ontdaan is van alle witten bloedlichamen, veiliger is voor patiënten. Als laatste werd het onderzoek van orthopeden Wierd Zijlstra en Maurits Sietsma naar heupprothesen gepresenteerd. Zij vergeleken het gebruik van prothesen die volledig uit metaal bestaan, met prothesen die deels uit metaal en deels uit plastic bestaan.

Winnaar
De jury, onder leiding van bestuurslid Paul van der Wijk, koos het onderzoek van Orthopedie als winnaar. Het onderzoek werd bekroond met een cheque van 1000 euro en een beeldje. Ook nurse practitioner Henk Jan Mulder werd gelauwerd. Hij kreeg de prijs voor het beste verpleegkundige onderzoek.

Het Van Swieten Instituut wil de Wetenschapsprijs om de twee jaar uitreiken. De winnaars dingen in mei mee naar de Santeon Wetenschapsprijs 2011. Dan wordt het beste wetenschappelijk onderzoek in de zes Santeon Ziekenhuizen bekroond.