Normal_1414

Voor het eerst in Nederland heeft een groep ziekenhuizen een patiëntervaringsonderzoek - de CQ-I (Consumer Quality Index) – samen met zorgverzekeraars uitgevoerd, gesteund door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Zorgverzekeraars voeren al tweejaarlijks een papieren variant van de CQ-index uit, maar alleen bij een beperkte groep klinische patiënten. Met deze nieuwe index kunnen de zes Santeon ziekenhuizen op eenduidige wijze hun kwaliteit, op ziekenhuis-, specialisme-, diagnose- én DBC-niveau, vanuit het perspectief van de patiënt in kaart brengen. Dit jaar kunnen ook andere ziekenhuizen zich aansluiten bij deze meting.

In de eerste onderzoeksronde zijn meer dan 60.000 patiënten uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek, ruim 20 procent daarvan heeft de vragenlijst ingevuld. Patiënten geven de Santeon ziekenhuizen gemiddeld een acht. Zij waarderen vooral de deskundigheid van de artsen, de communicatie met verpleegkundigen en artsen, de uitleg bij behandeling en het pijnbeleid. Ook leverde het nuttige informatie op om de zorg te verbeteren. Zoals op het gebied van opname en ontslag, communicatie over de medicatie en de voorzieningen op de polikliniek. Ziekenhuizen kunnen tevens de informatie gebruiken voor onderlinge vergelijking én van elkaar te leren. Zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen ondersteunen dit initiatief aangezien de ziekenhuizen patiënten en zorgverzekeraars kunnen laten zien of en hoe patiënten tevreden zijn.

Aansluiten andere ziekenhuizen
“Na deze proefronde gaan de Santeon ziekenhuizen dit onderzoek voortaan twee keer per jaar uitvoeren. Hiermee worden we gestimuleerd om onze zorg te blijven verbeteren. Patiënten kunnen straks de informatie op onze websites lezen en betrekken bij het maken van een keuze in welk ziekenhuis ze behandeld willen worden. We hopen dat in de loop van 2011 andere ziekenhuizen zich aansluiten bij de CQI-Ziekenhuizen. Zo kunnen meer ziekenhuizen hun kwaliteit van zorg met elkaar vergelijken”; aldus Dr. Douwe J. Hemrika, voorzitter Raad van Bestuur Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en bestuursvoorzitter Santeon.

Voordelen CQI-Ziekenhuizen
Zorgverzekeraars voeren al tweejaarlijks een papieren variant van de CQ-index uit, maar alleen bij een beperkte groep klinische patiënten. Als Santeon ziekenhuizen kunnen we nu structureel de klinische én poliklinische ervaringen van een grote groep patiënten meten: voor het hele ziekenhuis, op locatieniveau en op specialisme-, (hoofd)diagnose- én DBC-niveau . Op al deze punten kunnen we de ziekenhuizen met elkaar vergelijken. De resultaten zijn direct online inzichtelijk in tegenstelling tot de ‘oude’ papieren CQ-index waarvan de gegevens pas laat beschikbaar waren, waardoor vaak verouderd. Vanaf het voorjaar gebruiken we de nieuwe CQI-Ziekenhuizen vragenlijsten, dit zijn korte gevalideerde vragenlijsten voor polikliniekbezoek en opname.

Transparantie in de zorg
Tot op heden was het onderling vergelijken van ziekenhuizen lastig doordat ziekenhuizen, zorgverzekeraars, vergelijkingswebsites en patiëntenorganisaties ervaringen van patiënten meten met verschillende methoden. Daarom hebben Santeon en Stichting Miletus – een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van ervaringen van patiënten in de zorg - besloten te starten met deze nieuwe CQ-index. Dit initiatief wordt ondersteund door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. De online rapportagetool is ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksbureau Mediquest en de methodiek en vragenlijsten zijn goedgekeurd door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ).