Normal_1688
Het academisch ziekenhuis Maastricht organiseert voor de derde keer een screeningsdag voor familieleden van patiënten met een aneurysma van de abdominale aorta (AAA). AAA-patiënten en hun familie zijn uitgenodigd voor de informatiedag zaterdag 19 maart 2011 tussen 09.00 en 13.00 uur op niveau 4 van het azM . Hier is onder meer een echostation ingericht en er wordt bloed afgenomen. Ook zijn er lezingen en informatiestands.

De leiding van het programma is in handen van drs. Femke Hellenthal (chirurg in opleiding), Stella Schreurs (Physician Assistent vaatchirurgie) en vaatchirurg Geert Willem Schurink.

Erfelijke component

Onderzoek laat zien dat er bij buikaneurysma's sprake van een erfelijke component: tot 25% van de mannelijke familie in de eerste graad (zoon, broer of vader) van patiënten hebben ook een AAA of kunnen dat in de toekomst ontwikkelen. Aangezien deze afwijking aanvankelijk meestal geen klachten geeft, weet het merendeel van deze mensen niet dat ze een aneurysma hebben.

Geen klachten
Eén op de 20 mannelijke 65-plussers heeft een aneurysma van de grote lichaamsslagader in de buik. Vaak zonder het te weten want deze afwijking geeft meestal geen klachten. Zo'n aneurysma van de abdominale aorta, ofwel AAA, wordt bijna altijd per toeval ontdekt omdat een patiënt een ander onderzoek moet ondergaan.
Mensen met een klein AAA komen niet (meteen) voor een operatie in aanmerking. Zij worden echter wel regelmatig gecontroleerd en in de tijd gevolgd om te zien hoe de verwijding zich ontwikkelt.

Bloedverlies

Een gescheurd aneurysma gaat gepaard met veel bloedverlies in korte tijd. Veel patiënten overlijden omdat zij het ziekenhuis niet tijdig bereiken. Het is daarom van belang patiënten met een aneurysma in een vroeg stadium te identificeren en eventueel te opereren. Mensen met een klein AAA worden regelmatig gecontroleerd om te zien hoe de verwijding zich ontwikkelt. "Er wordt pas een operatie gepland wanneer het AAA een doorsnee van 5,5 centimeter heeft. Bij deze omvang weegt het risico op scheuren van het AAA op tegen het risico op overlijden ten gevolge van de operatie", aldus vaatchirurg en onderzoeksleider Geert Willem Schurink.

Bang
Patiënten waarbij een AAA is geconstateerd, willen echter zo snel mogelijk worden geopereerd, zegt arts-onderzoeker Femke Hellenthal. "Ze hebben het gevoel met een tikkende tijdbom rond te lopen. Dat heeft een grote, negatieve invloed op hun kwaliteit van leven. Patiënten zijn bang om in de tuin te werken, zware dingen te tillen of een stevige wandeling te maken, omdat zij denken dat deze activiteiten de verwijding kan laten 'springen'."

Om een deel van deze angsten te ondervangen, organiseerde het academisch ziekenhuis Maastricht deze drukbezochte AAA-informatiedag. Hier krijgen bezoekers voorlichting van specialisten en gaven verschillende patiëntenverenigingen en fabrikanten van vaatprotheses informatie en advies over met name het verbeteren van de leefstijl. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd mee te doen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek naar de genetische achtergrond van het AAA. Dit bestond uit een echografie van de abdominale aorta, bloedafname en het controleren van het gewicht en de buikomvang.

De informatiedag werd gezamenlijk georganiseerd door de sectie Vaatchirurgie van de afdeling Chirurgie en de afdelingen Radiologie, Klinische Chemie en Populatie Genetica.

Voor meer informatie:  T  043-3877355. /  E  informatiedagaaa@mumc.nl