Normal_1681
De Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) krijgt nog steeds verhalen binnen van medewerkers van SEH's die geen aangifte durven te doen van agressie uit angst voor de dader(s). Verpleegkundigen die bewust bespuugd worden, een afdeling die 'verbouwd' is en nog ook blijkt terugkerend agressief gedrag van een patiënt niet genoeg voor het doen van aangifte terwijl het personeel doodsbang is.

Voor het bestrijden van agressie en geweld is een hoge aangiftebereidheid van belang. Gelet op de groeiende omvang van agressie en geweld in de samenleving heeft de Minister van Justitie op 25 februari 2010 aan de Tweede Kamer de toezegging gedaan dat de wettelijke mogelijkheden om de identiteit van het slachtoffer af te schermen beter worden benut. Inmiddels is vastgelegd dat de politie 'domicilekeuze' kan aanbieden: aangifte op het adres van de werkgever.

Bij het doen van aangifte moet echter nog steeds rekening worden gehouden worden met het feit dat dikwijls niet kan worden voorkomen dat het slachtoffer toch een verklaring bij de Rechter-Commissaris zal dienen af te leggen en/of ter zitting zal moeten verschijnen en dit weerhoudt SEH-personeel tot het doen van aangifte. "Je loopt daar tenslotte toch met een beperkt aantal mensen rond in avond- of nachtdienst".

Het Meldpunt Agressie op de website van de NVSHV is bedoeld om incidenten van agressie vast te leggen. De NVSHV wil de problemen voorleggen aan de politiek om op den duur echte anonieme aangifte mogelijk te maken en zal de samenwerking zoeken met andere beroepsorganisaties en belangenverenigingen.