Normal_1726

In het Deventer Ziekenhuis is bij 11 patiënten een Clostridium difficile infectie aangetoond. Inmiddels zijn 8 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Zij raken de bacterie ook gewoon weer kwijt. Bij de 3 patiënten die op afdeling C2 liggen is diarree vastgesteld.

Hardnekkig
Clostridium difficile infecties komen altijd wel voor in een ziekenhuis. Maar de afdeling Infectiepreventie is uiterst waakzaam omdat het hier om een hardnekkige variant van de bacterie gaat. Daarom worden dit moment allerlei maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Maatregelen
Omdat de Clostridium bacterie zich gemakkelijk kan verspreiden, worden de 3 patienten geïsoleerd verpleegd (schorten en handschoenen) en gelden er maatregelen voor het bezoek (handen wassen). Voor gezonde mensen is de bacterie niet gevaarlijk.