Normal_2324

Op 5 april 2011 hebben het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en Ziekenhuis Rivierenland in Tiel een intentie-overeenkomst getekend waarmee een eerste stap is gezet in de richting van een regionale samenwerking.

Het topklinische karakter van het St. Antonius Ziekenhuis sluit goed aan bij het brede basiszorgaanbod van Ziekenhuis Rivierenland. Patiënten profiteren van deze structurele samenwerking. De beide ziekenhuizen maken gebruik van elkaars expertise op medisch ondersteunende deelgebieden.

Al lange tijd
Samenwerken doen het St. Antonius Ziekenhuis en Rivierenland Tiel al lange tijd. De verzorgingsgebieden voor basiszorg vanuit beide ziekenhuizen grenzen aan elkaar. Zo werken de cardiologen van Ziekenhuis Rivierenland nauw samen met hun collega's in Nieuwegein.

Dat geldt sinds een aantal jaren ook voor de klinisch fysici en nucleair geneeskundigen en sinds 2010 voor de maag- darm- en leverartsen. Bovendien zal komend najaar de afdeling Dialyse van het St. Antonius Ziekenhuis een dependance openen in Ziekenhuis Rivierenland.

Veel voordelen
De al bestaande onderlinge samenwerking wordt met de ondertekening van de intentieovereenkomst van 5 april verder geformaliseerd en geïntensiveerd. Deze eerste stap in de richting van intensieve samenwerking biedt veel voordelen. Het waarborgt onder andere dat patiënten in beide verzorgingsgebieden kunnen blijven rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg. De wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten stellen namelijk in toenemende mate eisen aan het minimum aantal behandelingen per aandoening dat door een ziekenhuis wordt uitgevoerd.

Patiëntvolume
Om deze aantallen te halen is een bepaald ‘patiëntvolume' nodig. Door samenwerking te intensiveren kunnen de ziekenhuizen aan deze verplichtingen blijven voldoen en houden patiënten uit beide verzorgingsgebieden topzorg binnen handbereik. Meer ‘patiëntvolume' betekent ook dat er meer mogelijkheden zijn voor subspecialisatie.

Dit kan de kwaliteit van zorg en behandeling verhogen. Een ander belangrijk voordeel van samenwerken is dat doorverwijzing tussen de ziekenhuizen langs korte lijnen kan verlopen. Patiënten behouden in deze samenwerking uiteraard de volledige keuzevrijheid voor een ziekenhuis.

Zelfde zorgaanbod
Patiënten in de verzorgingsgebieden kunnen blijven rekenen op hetzelfde zorgaanbod als nu. Door de samenwerking zal het aanbod zelfs groter worden. Opening van de Dialyseafdeling in Tiel in het najaar 2011 is hier een voorbeeld van.

Samenwerking op diverse terreinen
De samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis en Rivierenland Tiel zal zich in eerste instantie richten op het onderzoeken en intensiveren van samenwerking op het gebied van:

-medisch specialistische zorg
-medisch ondersteunende deelgebieden
-facilitaire deelgebieden

Behoud van eigen identiteit
De overeengekomen samenwerking gaat gepaard met behoud van de eigen identiteit van beide ziekenhuizen. Een fusie wordt tussen beide organisaties en/of tussen verbonden maatschappen niet nagestreefd.