Normal_2315

CAPHRI, de School for Public Health and Primary Care van de Universiteit Maastricht , heeft met de kwalificatie ‘excellent’ de hoogst mogelijke score gekregen in een officiële externe evaluatie.

Een externe commissie met vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland spreekt zich in het vandaag naar buiten gebrachte rapport zeer lovend uit over de excellente kwaliteit van het onderzoek en onderwijs van de School en de maatschappelijke relevantie van het door CAPHRI uitgevoerde onderzoek.

Maatschappelijk relevant onderzoek van excellente kwaliteit

De beoordelingscommissie stelt in haar rapport dat CAPHRI op internationaal niveau een leidende rol speelt op het gebied van extramuraal onderzoek. De succesvolle en innovatieve onderzoeksinitiatieven zijn volgens de commissie een voorbeeld voor andere academische centra in de wereld.

Bij de beoordeling constateert de commissie dat de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie excellent zijn: de output is indrukwekkend en in de laatste zes jaar zowel in kwaliteit als kwantiteit aanzienlijk toegenomen, en dit geldt voor alle onderzoeksprogramma’s van CAPHRI. De commissie is van mening dat het grote aantal artikelen in internationale toptijdschriften zoals Nature, Science, New England Journal of Medicine en The Lancet een uitzonderlijke prestatie is gezien de onderzoeksonderwerpen binnen CAPHRI.

CAPHRI is erin geslaagd enkele zeer actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen op de agenda te plaatsen en heeft bijvoorbeeld samen met Universiteit Twente en TNO een nieuw kenniscentrum opgericht voor onderzoek naar zorgondersteunde technologie: het Centre for Care Technology Research (CCTR). De commissie verwoordt het zelf als volgt: “This is research policy at its best, and provides high value to tax payers' money and return on investment for health care research.”
De commissie stelt vast dat CAPHRI’s kweekvijverbeleid van jonge onderzoekers buitengewoon vruchtbaar is en dat de toekomstmogelijkheden van de vele promovendi van CAPHRI excellent zijn.

Iedere onderzoeksschool in Nederland wordt eens in de zes jaar beoordeeld door een onafhankelijke commissie, volgens het Standaard Evaluatie Protocol (SEP), een landelijke richtlijn vastgesteld door KNAW, VSNU en NWO. De commissie bestond uit prof. Bindels van het Erasmus MC (voorzitter), dr. Bert Boer van het College voor zorgverzekeringen CVZ, prof. Bucher van het University Hospital Basel in Zwitserland, prof. David Mant van de University of Oxford (United Kingdom), prof. Stuck van de University of Bern in Zwitserland en prof. Strecher, University of Michigan, USA.