Normal_2432

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein heeft drie nieuwe leden in de Raad van Toezicht. De nieuwe leden zijn Martika Jonk, Boele Staal en Hans Bartelds. Mevrouw Jonk, de heer Staal en de heer Bartelds zijn de opvolgers van de dit jaar teruggetreden leden mevrouw Van den Hul-Omta, de heren Kremers, Van Hoof, Guensberg en Halkes. Deze leden hadden meerdere achtereenvolgende termijnen zitting in de Raad van Toezicht van het St. Antonius Ziekenhuis en de rechtsvoorgangers.

Met deze wisselingen bestaat de Raad van Toezicht van het St. Antonius Ziekenhuis uit:
- De heer Hans Adriaansens
- De heer Boudewijn Dessing
- De heer Hans Bartelds
- De heer Ruud van Ingen
- De heer Boele Staal
- Mevrouw Martika Jonk

Martika Jonk

Martika Jonk is advocaat partner in de Corporate praktijk groep van het advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann. Zij begeleidt binnenlandse en buitenlandse cliënten bij overnames, fusies, reorganisaties en adviseert over een breed scala aan vennootschapsrechtelijke en algemene ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Martika Jonk was van 1992 tot 1997 resident partner van het Berlijnse kantoor van CMS. Zij is tevens toegelaten als advocaat in Duitsland en is gespecialiseerd in Nederlands-Duitse grensoverschrijdende transacties. Daarnaast heeft zij als ’foreign legal consultant’ in Boston, VS gewerkt. Tot haar cliënten behoren bedrijven uit de ICT en de olie- en gasindustrie.

Boele Staal
Boele Staal is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en lid van de Eerste Kamer (tot juni 2011). Ook is hij namens de werkgeversorganisatie VNO-NCW lid van de SER. Boele Staal is tevens lid van de Raad van Commissarissen van Twynstra Gudde en ONVZ Zorgverzekeraars. Staal was in het verleden Commissaris van de Koningin in Utrecht (1998-2007) en lid van de Eerste Kamer voor D66 (1991-1998).

Hans Bartelds
Hans Bartelds is momenteel gepensioneerd. Hans Bartelds is afkomstig uit de financiële wereld en heeft daar diverse topfuncties bekleed. Hij was tot 1 februari 2002 de voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis N.V./S.A..

Zijn huidige nevenfuncties zijn:
- Penningmeester Bestuur van het Nationaal Restauratiefonds
- Lid Raad van Commissarissen Hulskamp Audiovisueel
- Voorzitter Bestuur Carel Nengermanfonds
- Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgspectrum
- Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Beheer Onroerend Goed Hospice Nieuwegein
- Lid van het Bestuur van het VSB Vermogensfonds
- Voorzitter Raad van Toezicht van het VSB Vermogensfonds
- Voorzitter Bestuur R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol