Normal_2598

Professor Willem Hendrik Gispen (Universiteit Utrecht) presenteert vandaag, dinsdag 19 april, zijn nieuwste boek: ‘Rockefeller en Utrecht, steekspel om het grote geld'.

Het is het verhaal van Utrechtse professoren in nood, ten tijde van de economische crisis in de jaren '20 van de vorige eeuw. De Rockefeller Stichting bracht redding en legde daarmee de basis voor het huidige UMC Utrecht.

Barre tijden
Nederland beleeft in de jaren '20 van de vorige eeuw barre tijden door de economische crisis van na de Eerste Wereldoorlog. Ook bij de Universiteit Utrecht is dit voelbaar: groeiende studentenaantallen en verouderende gebouwen vormen een schijnbaar onoplosbaar probleem. De farmacoloog Magnus dreigt te vertrekken en de fysioloog Noyons dreigt niet te komen.

De huisvestingsproblemen voor de laboratoria van Magnus vormen het begin van een trans-Atlantisch driehoeksspel waarin kwaliteit en visie het winnen van bureaucratie en ‘het-kan-niet'. Op grond van Nederlands en Amerikaans archiefmateriaal ontrolt zich een boeiende geschiedenis van nieuwe laboratoria voor de Universiteit Utrecht.

Rockefeller
Chirurg en voorzitter van de Utrechtse faculteit geneeskunde, Hidddo Laméris, roept in 1924 de hulp in van de Rockefeller Foundation. Een particulier fonds uit Amerika dat overal ter wereld initiatieven in de gezondheidszorg subsidieert; opgericht door de oliebaron en nog steeds rijkste persoon op aarde, John Rockefeller. Dankzij de gelden van dit fonds en de ideeën van Magnus kon in 1929 het voor die tijd uiterst moderne ‘Pharmacologisch Paleis' worden geopend.

Dat de Rockefeller Foundation ‘binnen' kon worden gehaald, was grotendeels te danken aan de visie die de betrokken hoogleraren hadden op het samenbrengen van ziekenhuis en medische faculteit. Een proces dat met de vorming van het UMC Utrecht aan het eind van de vorige eeuw werd afgerond. Zodoende werd in de jaren '20 al de basis gelegd voor het UMC Utrecht, waar tegenwoordig het medisch onderwijs, het wetenschappelijke werk en de zorg voor patiënten hand in hand gaan en waar de één voortbouwt op de inzichten van de ander.

Presentatie boek
Willem Hendrik Gispen (1943) is honorair universiteitshoogleraar, oud-decaan/vice-voorzitter van het UMC Utrecht en rector magnificus emeritus van de Universiteit Utrecht. Van zijn hand verschenen eerder onder andere Slapende geluiden in mijn hoofd (2007), Ik adem Utrecht (2010) en Ik beleef U nerf voor nerf (2010).

Het eerste exemplaar van ‘Rockefeller en Utrecht, steekspel om het grote geld' wordt uitgereikt aan prof. dr. Jan Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht op dinsdag 15 april. Als gastspreker is uitgenodigd prof. dr. J.W. Bertens, hoogleraar van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht over Geld en Reputatie.