Normal_2914

Donderdag 26 mei a.s. staat er in het St. Antonius Ziekenhuis een informatiestand over epilepsie. Deze informatiestand is een onderdeel van de collectecampagne van het Nationaal Epilepsie Fonds van 23 tot 28 mei aanstaande.

In deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor epilepsie. Het St. Antonius Ziekenhuis werkt graag mee aan deze bewustwording. Naar schatting hebben circa 120.000 mensen in Nederland epilepsie en er worden per jaar ongeveer 12.000 nieuwe diagnoses gesteld.

Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen, waarbij zich plotseling en ongecontroleerd, hersencellen ontladen. Er ontstaat een soort ‘kortsluiting' in de hersenen. Meestal is dit zichtbaar; iemand krijgt een aanval. Als iemand bij herhaling dergelijke aanvallen heeft, kan er sprake zijn van epilepsie.