Normal_3507

Beroerte is één van de hoofdoorzaken van overlijden en invaliditeit in Europa. Naarmate de bevolking in Europa veroudert, drukken de lasten van de aandoening zwaarder op de maatschappij.

Om recente wetenschappelijk onderbouwde kennis voor de aanpak van beroerte te onderzoeken, vond in 1995 en in 2006 een Pan European Consensus Meeting on
Stroke Management in Helsingborg (Zweden) plaats, die doelen stelde voor het jaar 2015.

Als eerste in Nederland is de afdeling Neurologie ADRZ extern gecertificeerd voor de zorg voor CVA-patiënten. Deze afdeling blijkt namelijk te voldoen aan de eisen zoals die in de Helsinghborg Declaration zijn gesteld.

Onderstaande belangrijke aspecten van beroerte spelen bij de beoordeling een rol:

1. organisatie van zorgverlening na een beroerte
2. beleid voor acute beroerte
3. preventie
4. revalidatie na een beroerte
5. evaluatie van het resultaat van zorg na beroerte en het beoordelen van de kwaliteit.

Een geweldige prestatie, waar de organisatie met recht trots op is. ADRZ is hiermee de eerste ziekenhuisorganisatie in Nederland die zich extern (Lloyd) heeft laten beoordelen op het gebied van CVA-zorg.