Normal_3809

Tien ziekenhuizen in de regio Rijnmond, waaronder het Erasmus MC, gaan de inhuur van gespecialiseerd zorgpersoneel samen organiseren. De krachten worden gebundeld in het project Match.SRZ, dat deze maand van start gaat.

Bureautjes
Met de samenwerking willen de ziekenhuizen de regie terugkrijgen op de inhuur van verpleegkundigen en ander zorgpersoneel. Tot op heden verloopt dit in veel gevallen via commerciële detacheringsbureaus.

Hoge tarieven
Het gevolg van de externe inhuur is een voor ziekenhuizen ondoorzichtige situatie, waarbij gespecialiseerd zorgpersoneel via verschillende veelal kleine bureautjes wordt aangeboden, tegen soms zeer hoge tarieven.

Handen ineen
Door de handen ineen te slaan in Match.SRZ willen de ziekenhuizen een betere kwaliteit van de zorg en meer transparantie in de markt. Daarnaast kunnen ze door de krachtenbundeling scherpere prijzen bedingen.

Naar verwachting levert de samenwerking de ziekenhuizen in en om Rotterdam een kostenbesparing op van € 10 miljoen per jaar.