Normal_4228

Het BovenIJ ziekenhuis heeft voor de revalidatiezorg een overeenkomst met Reade (centrum voor revalidatie en reumatologie in Amsterdam). Recent heeft Reade echter laten weten de revalidatiezorg voor patiënten van het BovenIJ ziekenhuis te beperken tot alleen revalidatiepatiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis.

De redenen hiervoor zijn: onvoldoende revalidatie-artsen en de financiën (een te kleine patiëntenpopulatie in Noord om bedrijfsmatig efficiënt te kunnen draaien).
Dit betekent dat nieuwe patiënten die komen voor poliklinische revalidatie niet meer in het BovenIJ ziekenhuis kunnen worden behandeld. Als u door uw huisarts wordt doorverwezen naar een revalidatiearts kunt u dus helaas niet terecht in ons ziekenhuis.

De Raad van Bestuur van het BovenIJ ziekenhuis betreurt het besluit van Reade en begrijpt dat dit een ongewenste situatie is voor de inwoners van Amsterdam Noord. Zij zijn dan ook in overleg om te kijken, hoe de revalidatiezorg in onze regio weer aangeboden kan worden. Uw huisarts is hiervan op de hoogte en kan u verwijzen naar een andere locatie voor revalidatiegeneeskunde.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de afdeling Revalidatie en Reumatologie van het BovenIJ ziekenhuis, telefoonnummer 020- 634 6157.