Normal_5952

HARDENBERG - 'Zorg dichterbij beter'. De Saxenburgh Groep, met onder andere het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, werkt al jarenlang volgens dit motto. Zorg naar de patiënt toe brengen, dichtbij in z'n eigen omgeving, afgestemd op zijn zorgbehoefte.

Recent is daaraan toegevoegd de aandacht voor een gezonde gemeente. In samenwerking met huisartsen en gemeente Hardenberg wordt een plan uitgewerkt waarin preventie voorop staat.

Een dergelijke wijze van zorgverlening adviseert de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RvVZ) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vandaag, 27 oktober heeft de RvVZ haar rapport gepresenteerd, waarin de aanpak van de Saxenburgh Groep als goed voorbeeld wordt genoemd.

Een nieuwe inrichting van zorg rondom de patiënt is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de stijgende en zich wijzigende vraag naar zorg en de beperkte financiële ruimte om deze zorgvraag op te vangen. Dit stelt de RvVZ in haar rapport medisch-specialistische zorg in 20/20. Voor de patiënt betekent dit, dat zijn zorgvraag echt centraal zal staan en dat het belang van de zorgaanbieders hieraan ondergeschikt is. De regio Vechtdal is hierin een eind op de goede weg.

Zorg dichtbij
Poliklinische zorg in Coevorden, Ommen, Westerhaar-Vriezenveensewijk en Slagharen, in multifunctionele gebouwen met huisartsen en andere zorgaanbieders; de Saxenburgh Groep brengt al geruime tijd zorg dichtbij de burgers, zodat reistijden tot een minimum beperkt blijven. Niet alleen ziekenhuiszorg, maar ook zorgcentra, kleinschalige woon-zorglocaties voor ouderen en groepsverzorging voor ouderen verspreid in de wijde regio van het Vechtdal, vallen onder de vleugels van de Saxenburgh Groep.

Voeg hieraan toe de intensieve samenwerking die er jarenlang bestaat tussen Saxenburgh Groep en huisartsen en zie daar, de weg naar het toekomstbeeld van een zorgnetwerk waarin verschillende zorgprofessionals samenwerken is geplaveid in deze regio.

Pauline Terwijn van de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep was aanwezig bij de presentatie van het rapport. Zij hoorde - evenals Minister Schippers, oud-minister Wouter Bos en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, huisartsen, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch specialisten - een aantal keren Hardenberg noemen als goed voorbeeld. Terwijn onderschrijft het advies grotendeels en herkent hierin veel aspecten die in deze regio al gemeengoed zijn.

"Ik vind het een gedegen advies. De patiënt bepaalt het aanbod van zorg, niet langer de zorgverleners. Mensen worden steeds ouder en krijgen meerdere aandoeningen tegelijk. Dat vergt een andere organisatie en ordening van zorg. De grenzen tussen bijvoorbeeld huisartsenzorg en ziekenhuiszorg moeten vervagen. Dat zie je nu al terug in onze buitenpoli's waar huisarts en specialist makkelijk bij elkaar binnenlopen voor intercollegiaal overleg, of de Huisartsenpost die onderdak heeft binnen ons ziekenhuis. Ook binnen onze eigen organisatie zie je die vervaging van grenzen. Door de geïntegreerde keten van ziekenhuis- en ouderenzorg binnen de Saxenburgh Groep is het makkelijker om de zorgvraag van de cliënt echt centraal te stellen."

Keuzes
Het rapport adviseert dat kleinere ziekenhuizen keuzes moeten maken in hun zorgaanbod. Relatief eenvoudige veel voorkomende medisch-specialistische zorg verspreid over centra dichtbij de patiënt en concentratie van complexere en acute zorg in een groter ziekenhuis verder weg.

Terwijn hierover: "Onze specialisten hebben al lang keuzes gemaakt als het gaat om wat ze wel of niet behandelen in ons ziekenhuis. Wij zijn gespecialiseerd in goede basiszorg en werken conform de richtlijnen van de vakverenigingen. Voor specifieke of weinig voorkomende ingrepen zijn wij gewend met andere ziekenhuizen samen te werken. Diagnose en vervolgbehandeling vinden gewoon plaats in ons ziekenhuis. De patiënt kan hiervoor altijd terecht in zijn ‘eigen' vertrouwde ziekenhuis en arts om de hoek."

Gezondheidswinst
Om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden, zou gezondheidswinst beloond moeten worden en niet het aantal verrichtingen, zo schrijft de RvVZ. "Dat is nou precies waar wij in deze regio mee bezig zijn", zegt Pauline Terwijn.

"In samenwerking met TNO zijn wij als Saxenburgh Groep, samen met de huisartsen in de regio, gemeente Hardenberg en zorgverzekeraar Achmea bezig met preventieve zorg. Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat mensen niet ziek worden en langer gezond blijven. Wij gaan met elkaar voor de gezonde gemeente. Dit vraagt samenwerking in zorgnetwerken. Zo wordt er al energiek gewerkt aan een aantal projecten, bijvoorbeeld ‘schoolgaande kinderen' en ‘kwetsbare ouderen'. Zorgaanbieders in deze regio zijn al lang zover om buiten hun eigen domein te treden. Een belemmering vormen nog de financiële schotten. Wij verwachten echter, zeker gezien de adviezen van de Raad voor de Volksgezondheid en de eerste reactie daarop van de Minister, dat de zorgverzekeraar onze plannen financieel wil ondersteunen en bereid is de belemmeringen in financiering van de verschillende zorgdomeinen op te heffen. Zo zal de weg echt vrijgemaakt worden naar een gezonde gemeente."