Normal_6503

AMSTERDAM - De raad van bestuur VUmc is gestart met de uitvoering van acties om de communicatie en samenwerking tussen een aantal medisch specialismen en de intensive care te verbeteren. Dat meldt het VUmc vandaag in een reactie op een bericht in de Volkskrant over misstanden op de IC en het daaruit voortvloeiende bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

In het plan van de raad van bestuur heeft optimalisering van de overlegstructuur tussen diverse medische disciplines, prioriteit. Het richt zich op het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen enkele medisch specialisten: de longchirurgen, de longartsen, de cardiochirurgen en de intensivisten. Al eerder is een externe begeleider aangezocht door de raad van bestuur. Deze is gestart en richt zich op intercollegiale toetsing en openheid in de samenwerking.

Concrete maatregelen
Bij de aanpassingen in de organisatie van de intensieve zorg worden meerdere specialismen van het VUmc betrokken. Het gaat daarbij om de meest effectieve inrichting van het onderling overleg en de afstemming, zowel binnen als buiten kantooruren. De IC-specialisten ('intensivisten') zullen in de toekomst bijvoorbeeld meer dan nu bij het volledige behandeltraject worden betrokken; tegelijk zal het voor medebehandelaars gemakkelijker worden op de IC betrokken te blijven bij de behandeling.

Ook zullen nieuwe richtlijnen duidelijk maken hoe specialisten, wanneer ze na goed overleg toch van mening blijven verschillen, specifieke twijfelgevallen kunnen voorleggen aan de Inspectie.

De raad van bestuur VUmc hecht aan goede en zorgvuldige communicatie tussen zorgverleners. Daarom wordt krachtig en voortvarend met de uitvoering van de verbeteringen begonnen, aldus de raad van bestuur, zodat snel tastbare resultaten zichtbaar zullen zijn.

Klik hier voor meer informatie.

© Nationale Zorggids