Normal_7442

DEN BOSCH - Gisteren vierde Bart Eigeman, wethouder van Jeugd en Onderwijs, samen met kinderen, ouders en leerkrachten, het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van het Kinderexpertisecentrum aan de Kooikersweg in Den Bosch.

Bart Eigeman hees de vlag naar het hoogste punt van de nieuwbouw samen met achttien leerlingen van mytylschool Gabriël. Rond de herfstvakantie 2012 is het gebouw klaar voor gebruik.

Deze nieuwbouw biedt straks plaats aan een samenwerkingsverband van mytylschool Gabriël, kinderrevalidatiecentrum Tolbrug, dagopvang van Cello en gespecialiseerde buitenschoolse opvang vanuit de SWZ.

Individueel programma op maat
Het expertisecentrum is bestemd voor kinderen met een meervoudige lichamelijke beperking. Revalidatiecentrum Tolbrug en mytylschool Gabriël werken al jaren intensief samen. Maar in het nieuwe kinderexpertisecentrum kunnen ze een grote stap verdergaan.

Het gebouw ondersteunt de visie van alle deelnemende partijen: één kind, één gezin, één plan. Alles wat een kind nodig heeft aan onderwijs, zorg, onderzoek, therapie en revalidatie wordt binnen het centrum aangeboden. Op momenten dat het voor het kind het beste past in zijn programma.

De nieuwbouw
De leeftijd van de leerlingen varieert van 0 tot 20 jaar. Het gebouw biedt allerlei onderwijs- en praktijkruimtes, spreekkamers, ateliers, een (klein) zwembad, gymzalen, oefen- en behandelruimte en computerhoeken.

Het biedt plaats aan 200 leerlingen van de mytylschool, maar ook aan peuterprogramma's van Cello, aan buitenschoolse opvang verzorgt door SWZ en aan kinderen die revalideren maar geen gebruik maken van het onderwijsaanbod.

© Nationale Zorggids