Nationale Zorggids

NZG 8-daagse opleiding Bopz en Wzd-arts (ouderenzorg)

Datum 08 maart 2019 - 20 juni 2019
Tijd 10:00 uur - 16:00 uur
Titel 8-daagse opleiding Bopz en Wzd-arts (ouderenzorg)
Regio Utrecht
Plaats Regardz de Eenhoorn, Amersfoort
Adres Barchman Wuytierslaan 2 3818 LH Amersfoort
Type Training / workshop
Doelgroepen Ouderenzorg en Zorgpersoneel
Website https://bit.ly/2TRmi7z
Samenvatting

Speciaal voor Specialisten ouderengeneeskunde

Vanaf januari 2020 wordt de wet Zorg en dwang van toepassing en op dat moment vervalt de BOPZ. Voor nu is het belangrijk dat u weet wat de wettelijke kaders nú zijn, maar ook wordt u tijdens deze opleiding uitgebreid voorbereid op de komst van de wet Zorg en dwang.

De BOPZ-arts - en straks WZD-arts - in de ouderenzorg vervult een onafhankelijke rol in het toezicht op vrijheidsbeperking. Hij is verantwoordelijk voor de toepassing van vrijheidsbeperking en houdt toezicht op het afbouwen van de onvrijwillige zorg. Als BOPZ/WZD-arts bent u een belangrijke waarborg voor de rechtspositie van cliënten in de langdurige zorg. 

Tijdens acht interactieve contactdagen wordt u door een vakkundig docententeam opgeleid tot expert op het gebied van de wet BOPZ en wet Zorg en dwang. Na deze 8-daagse opleiding heeft u voldoende kennis en inzicht om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de BOPZ-arts en weet u wat er van u verwacht wordt als WZD-arts. Hiermee bent u volledig toegerust om de verantwoordelijkheid te nemen inzake vrijheidsbeperking van de cliënten binnen uw instelling voor nu en in de toekomst.

Vrijdagen (data onder voorbehoud): 
8 maart - 22 maart - 5 april - 18 april (donderdag) - 10 mei - 24 mei - 7 juni - 20 juni (donderdag)
Locatie: Regardz De Eenhoorn, Amersfoort.

Onder andere de volgende thema’s worden behandeld:

  • Van Wet BOPZ naar Wet Zorg en Dwang
  • De rollen, taken en bevoegdheden van de BOPZ/WZD-arts
  • Ethische dilemma's
  • Toetsingskaders IGJ 
  • Intramuraal en extramuraal voorbereiden op zorg en dwang
  • Juridische zaken en tuchtzaken
  • Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming in uw praktijk
  • Rechterlijke machtiging en geneeskundige verklaring

Bekijk hier de website.

NZG Blog

Ben je klantvriendelijk, klantgericht of klantgedreven?

Normal_sjors_van_leeuwen

Steeds meer zorgorganisaties stellen de patiënt, cliënt of klant centraal. Dat klinkt niet meer dan logisch, want daarvoor doen we het toch? Maar wat versta je onder 'de klant centraal?' Er is namelijk een groot verschil of je alleen klantvriendelijk bent of vooral klantgericht of juist heel klantgedreven. Wat betekent 'de klant centraal' voor j...

NZG Interview

Lyme voorkom je door systematische tekencontrole: “Als die teek er maar uitkomt”

Normal_teek_teken_lyme


Aan informatie over teken en de ziekte van Lyme is bepaald geen gebrek. De jaarlijkse Week van de Teek – dit jaar van 15 tot en met 21 april – wordt al meer dan tien jaar g...