Nationale Zorggids

NZG Grijs en van de wijs – speciale editie Noord-Nederland

Datum 13 juni 2019
Tijd 11:00 uur - 18:30 uur
Titel Grijs en van de wijs – speciale editie Noord-Nederland
Regio Drenthe
Plaats Assen
Adres Stadsbroek 17 9405 BK Assen
Type Congres
Doelgroepen Ouderenzorg en Zorgpersoneel
Website https://bit.ly/2CpZfcY
Samenvatting

Congres Grijs en van de wijs – speciale editie Noord-Nederland

Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet alleen bij u als zorgverlener, maar ook bij de cliënt en zijn omgeving. Hoe creëert u een prettige werk- en leefomgeving voor uzelf en deze buitengewoon boeiende, maar zeer complexe doelgroep?

Krijg meer inzicht in psychiatrische problematiek en effectieve zorgverlening bij ouderen!

Kom ook naar de elfde, geactualiseerde editie van Grijs en van de wijs in noord Nederland, Assen. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Welke psychiatrische problematiek komt voor bij ouderen? Wat is nieuw?
  • Depressie bij ouderen - symptomen, oorzaken, frequentie en behandelingsvormen 
  • Omgaan met gerontopsychiatrisch gedrag - inzicht in factoren voor het ontstaan van probleemgedrag 
  • Persoonlijkheidsstoornissen 
  • Praktische handvatten voor het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
  • Integrale aanpak – samenwerking

 

In de middag kunt u kiezen uit één van de verdiepingssessies over:
A - Onbegrepen gedrag bij dementie

B - Psychiatrische zorg(en) binnen het verpleeghuis, woonzorgcentrum en thuiszorg

Voor diverse beroepsgroepen is accreditatie aangevraagd!

Kijk voor het volledige scholingsaanbod op www.medilex.nl

Bekijk hier de website.

NZG Blog

Zo krijg je een sterk zorgmerk

Normal_sjors_van_leeuwen

Zorgaanbieders hebben al jaren te maken met gereguleerde marktwerking en daarmee ook met concurrentie. Zorginkopers en cliënten hebben meer keuzevrijheid en kunnen zelf bepalen voor welke zorgaanbieder men kiest. Ook op de arbeidsmarkt is er veel concurrentie door een tekort aan geschoold personeel. De slag om de klant speelt zich in de zorg af ...

NZG Topvacatures

NZG Interview

Sikkelcelziekte is pijnlijk. Wegkijken ook.

Logo_nijntje-knuffels-sikkelcelziekte-rgb


“Sikkelcelziekte is te pijnlijk om niet te kennen”. Met die slogan begint de informatiecampagne van het Sikkelcelfonds op 15 juni aan zijn tweede ronde. Hoofdrolspelers zij...