Nationale Zorggids

NZG 8-daagse opleiding WZD in de ouderenzorg

Datum 13 september 2019
Tijd 10:00 uur - 16:00 uur
Titel 8-daagse opleiding WZD in de ouderenzorg
Plaats Amersfoort
Adres Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH
Website https://bit.ly/2Z7dON8
Samenvatting

Speciaal voor Specialisten ouderengeneeskunde

Vanaf januari 2020 is de wet Zorg en dwang van kracht en op dat moment vervalt de BOPZ. Tijdens deze opleiding wordt u uitgebreid voorbereid op de komst van de wet Zorg en dwang.

De WZD-arts in de ouderenzorg vervult een onafhankelijke rol in het toezicht op vrijheidsbeperking. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Als WZD-arts bent u een belangrijke waarborg voor de rechtspositie van cliënten in de langdurige zorg. 

Tijdens acht interactieve contactdagen wordt u door een vakkundig docententeam opgeleid tot een deskundige op het gebied van wet Zorg en dwang. Na deze 8-daagse opleiding heeft u voldoende kennis en inzicht om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de WZD-functionaris. Hiermee bent u volledig toegerust om de verantwoordelijkheid te nemen inzake vrijheidsbeperking van cliënten.

Vrijdagen (data onder voorbehoud): 
13 en 27 september, 11 oktober, 8 en 22 november, 6 december - (woensdag) 18 december en 10 januari

 

Onder andere de volgende thema’s worden behandeld:

  • Inleiding Wet Zorg en Dwang
  • De rollen, taken en bevoegdheden van de WZD-arts/functionaris
  • Ethische dilemma's
  • Toetsingskaders IGJ 
  • Intramuraal en extramuraal voorbereiden op zorg en dwang
  • Juridische zaken
  • Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming in uw praktijk
  • Rechterlijke machtiging en geneeskundige verklaring

 

Er is geaccrediteerd voor:

  • Specialisten ouderengeneeskunde - ABAN (40 punten)

Let op: maximaal 24 deelnemers

Kijk voor het volledige scholingsaanbod op www.medilex.nl

NZG Blog

Het gevaar van zelfregie is de patiënt

Normal_blogger_sebas_eikholt

Eerder dit jaar publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het rapport Consolidated Guideline on Self-Care Interventions for Health. Hierin staan richtlijnen die het gebruik van zelfzorg in de wereld dienen te stimuleren. Daarbij vindt een gedeelte van het diagnose- en behandeltraject thuis plaats en niet bij de zorgaanbieder. Centraal st...

NZG Interview

Ervaringsdeskundigen zeggen: 'Recht op powernap verdient plaats in cao'

Normal_stethoscoop_2


Artsen en verpleegkundigen op de afdeling Intensive Care van het Radboudumc in Nijmegen kunnen sinds half mei dit jaar hun batterij opladen in speciale ‘powernapkamers’. Me...