Nationale Zorggids

NZG Symposium:75 jaar Vrijmaking

Datum 31 oktober 2019
Tijd 09:30 uur - 16:10 uur
Titel Symposium:75 jaar Vrijmaking
Website https://www.tukampen.nl
Samenvatting

Op 11 augustus 1944 las de geschorste hoogleraar-predikant dr. Klaas Schilder in Den Haag de Acte van Vrijmaking of Wederkeer voor. De Bevrijding zou nog een jaar op zich laten wachten. 60.000 kerkleden aanvaardden het gezag van de uitspraken van de synode niet en stichtten het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland (onderhoudende artikel 31 KO). Driekwart eeuw later kijken we in Kampen terug: van 2019 naar 1944.

Stroomopwaarts gaan kost energie en vraagt energieke mensen. Het is makkelijker om in de stroom mee te gaan, ‘go with the flow’. Maar wie brongericht bezig is zal stroomopwaarts moeten roeien. En dan kom je heel wat tegen: Een delta met talloze kleine stroompjes, zandbanken ertussen, die uitmonden in een grote zee.  En ergens stroomopwaarts, in een kleine zijtak, vinden we ook de Vrijmaking.

Tijdens dit symposium kijken we terug op het erfgoed en gedachtegoed van 75 jaar Vrijmaking. We zoomen in op de roerige context van de jaren ’40 en de betrokkenen in deze eerste tijd maar kijken op deze hervormingsdag ook breder: Hebben kerken en christenen vandaag de dag baat bij (nieuwe) doordenking van theologische thema’s uit de vrijmakingstijd?

Programma

Inloop, registratie, koffie/thee (vanaf 9.30 uur)

10.00     Erik de Boer, Opening; Van overgeleverde beleving naar historische overweging. Over de historiografische typering van de Vrijmaking als reformatorische beweging.
10.30     Theo van StaalduineOnvermijdelijk, onnodig en onafgedaan. Waar het om ging bij de Vrijmaking van 1944.
10.50     Dirk van KeulenG.C. Berkouwer over de Vrijmaking

Koffiepauze

11.30     Leon van den BroekeHet recht van Gods liefde: Pieter Deddens over synodocratie, consistoriocratie en Christocratie
11.50      panelgesprek 

Lunch

13.15      Koert van BekkumDe theologische boodschap van oudtestamentische Bijbelboeken: oorsprong en actualiteit van de Kamper aandacht voor de heilshistorische context
13.40     Marinus de JongDe Bijlmer onder de gereformeerden: omgaan met de idealistische wortels van een naoorlogs verleden
14.00     Hans BurgerHet verbond in de reformatorische beweging
14.20     panelgesprek

Koffiepauze

15.00     Ad van der DussenHet werk van de Geest in de vrijmakingstheologie en latere ontwikkelingen
15.20     Peter van de KampDiaconaat
15.40     Dolf te VeldeBelofte en sacrament
16.10      afsluitend panelgesprek

NZG Blog

Proclamatie

Normal_broeder_joost

Ik heb maar liefst drie oudere zussen. De middelste, waar ik vaak tegen zeg dat zij de leukste is maar dat alleen zij dit weet, gaf een aantal jaar geleden les op een vmbo-school. Ik mocht daar tijdens een beroepenweek iets vertellen over mijn baan als verpleegkundige, in de hoop een zwerm leerlingen te enthousiasmeren voor dit mooie vak. 

NZG Interview

Zorgen over jongeren en personeel door sluiting jeugdgevangenissen in Limburg en Drenthe

Normal_gevangenis_cel


Twee justitiële jeugdinrichtingen met gezamenlijk ongeveer tweehonderd medewerkers moeten op korte termijn hun deuren sluiten. Vakbond FNV, SP, GroenLinks en de Provincie L...