Nationale Zorggids

NZG NVLF Jaarcongres 2021

Datum 26 november 2021
Tijd 09:00 uur - 16:30 uur
Titel NVLF Jaarcongres 2021
Plaats Online
Type Congres
Website https://logopediegaatverder.nl/
Samenvatting

Persbericht

Woerden, 17 november 2021

Logopedie gaat verder! Onder dat motto organiseert de
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) op vrijdag 26
november van 9:00 – 16:30 uur het online Jaarcongres 2021, hét evenement voor
logopedie in Nederland.

Het wordt een bijzondere editie: het programma is opgebouwd
rond de ambities die de beroepsvereniging eerder dit jaar heeft vastgesteld
voor de komende periode. In 2027 zal de logopedische zorg hybride worden
aangeboden, in een optimale combinatie van zorg op afstand en zorg op locatie,
in nauwe samenwerking met professionals van andere zorgdisciplines en zo dicht
mogelijk bij de patiënt (juiste zorg op de juiste plek), met minder
administratieve lasten, een betere beloning en aansluiting van alle
logopedisten bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Deze thema’s komen aan de orde in een waaier van in totaal
25 workshops, plenaire talkshows en het faciliteren van onderlinge contacten
tussen logopedisten en andere belangstellenden. Ook zal de NVLF tijdens het
Jaarcongres de Innovatieprijs 2021 voor studenten en de Branco van
Dantzigonderscheiding voor bijzondere verdiensten in de logopedie uitreiken. De
vereniging verwacht zo’n 1.000 deelnemers – dat is een aanzienlijk deel van de
logopedisten in Nederland.

Meer informatie over het programma vindt u op de website www.logopediegaatverder.nl.

NZG Logo

Normal_header_web