Logo_medisch_centrum_alkmaar_mca_logo

Evean, ’t Praethuys en Medisch Centrum Alkmaar (MCA) houden op dinsdag 13 januari 2015 een themamiddag voor mannen met kanker en hun naasten over ‘hormoontherapie bij prostaatkanker’. Deze bijeenkomst is de vierde van een serie van negen themamiddagen over kanker. De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig. Dat meldt MCA.

Deze vierde bijeenkomst gaat over ‘Hormoontherapie bij prostaatkanker’. Deskundige mevrouw E. de Meijer, casemanager urologie MCA, vertelt over de behandeling met hormonale therapie bij prostaatkanker. Wat is hormonale therapie? En hoe werkt het? Tijdens deze middag wordt ook ingegaan op de mogelijke bijwerkingen van hormonale therapie en hoe daar mee om te gaan. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Praethuys, Westerweg 50 te Alkmaar. Vanaf 13.45 uur is de zaal open en thee en koffie staan klaar. Het bijwonen van deze middag is gratis. Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de balie van patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van MCA, telefoon: 072 - 548 35 00.  Voor deze themamiddag is een minimumaantal van 8 personen vereist en een maximum van 25.

© Nationale Zorggids