Logo_download__1_

Op 21 november organiseert Stichting Borderline een landelijke publieksdag in Utrecht. Professionals en ervaringsdeskundigen zullen uitleg geven over de behandelmogelijkheden bij een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Nog altijd is er grote behoefte aan (meer) informatie hierover, over borderline en hoe als naaste om te gaan met iemand met borderline. Dit meldt de Stichting Borderline.

Het programma zal bestaan uit een plenair gedeelte en negen verschillende workshops die worden gegeven door specialisten uit de geestelijke gezondheidszorg, ervaringsdeskundigen en naaste betrokkenen. Centraal staat uitleg over de vier meest gebruikte behandelmethoden bij borderline. Daarnaast is aandacht voor zelfbeschadiging, naasten van mensen met borderline en zelfhulp via e-health.
 
De weg naar herstel is vaak lang bij borderline persoonlijkheidsstoornis en vergt grote inspanning van patiënt, behandelaar en naaste. In deze tijd van bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg staan langdurige behandelingen onder druk. Zorgverzekeraars hebben aangekondigd te gaan snijden in de langdurige behandelingen van mensen met persoonlijkheidsstoornissen. 
 
Stichting Borderline is een landelijk erkende patiëntenorganisatie, die het negatieve en eenzijdige beeld, dat men over het algemeen over borderline heeft, probeert te nuanceren door goede voorlichting en informatie over borderline te geven. De stichting biedt lotgenotencontact (via telefoon, mail, forum), geeft voorlichting aan diverse doelgroepen en is met ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers vertegenwoordigd in diverse landelijke platforms. 
 
© Nationale Zorggids