Normal_204

DEN HAAG (ANP) - Mensen die hulp bieden aan illegalen, hoeven niet bang te zijn dat ze de politie achter zich aan krijgen. Kerken, artsen en voedselbanken die zich inzetten voor illegalen, worden niet strafbaar.

Dat zei minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel woensdag in de Tweede Kamer.

Het kabinet wil illegaliteit strafbaar maken. Zo kunnen criminelen en illegalen die overlast veroorzaken, beter het land worden uitgezet. Maar hulpverleners zou dan ook straf boven het hoofd hangen, omdat ze medeplichtig worden aan een strafbaar feit.

De Tweede Kamer had de minister gevraagd te regelen dat mensen die uit liefdadigheid hulp bieden, vrijuit gaan.

Onzinnig
''Het zou onzinnig zijn om het uitdelen van een kop soep strafbaar te stellen'', antwoordde de minister. Hij waarschuwde wel dat het niet altijd verstandig is hulp te bieden omdat die illegalen valse hoop kan geven op een bestaan in Nederland.

''Ze klampen zich vast aan elke strohalm.''

CDA'er Raymond Knops vroeg om een strafuitsluiting voor humanitaire hulp aan illegalen, maar Leers zei later terug te komen op de manier waarop hij wil regelen dat hulpverleners vrijuit gaan.

Oppositie
De oppositie in de Tweede Kamer bleef niets zien in het strafbaar stellen van illegalen. Criminele illegalen kunnen nu ook al worden aangepakt en de strafbaarheid zal er niets aan bijdragen illegalen het land uit te krijgen.

Regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV bleven echter vierkant achter het voornemen van Leers staan.

PvdA'er Hans Spekman wil dat asielzoekers niet op straat worden gezet, als het stervenskoud is. Dat zou in ieder geval niet mogen gebeuren in steden die een koudweerregeling hebben voor daklozen. Andere oppositiepartijen vielen hem bij, maar Leers was er niet voor te porren.

Ontwikkelingshulp
Wel reageerde hij welwillend op het voorstel van het CDA te korten op de ontwikkelingshulp van landen die niet meewerken aan de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.

De samenwerking tussen Nederland en het land van herkomst moet optimaal zijn. Daarbij kan een koppeling met ontwikkelingssamenwerking worden gemaakt, zei de minister.

Volgens Tofik Dibi van GroenLinks zit CDA'er Leers in een spagaat tussen de barmhartigheid van zijn eigen partij en de strengheid van de PVV. Maar PVV-Kamerlid Sietse Fritsma was in zijn nopjes met het optreden van de minister, die in zijn ogen onverkort vasthield aan de strenge maatregelen uit het regeerakkoord.

Geen harde cijfers
Maar net als de regeringspartijen wilde Leers geen harde cijfers noemen over de afname van het aantal mensen dat Nederland binnenkomt door de maatregelen die het kabinet gaat nemen. Hij hield het op de substantiële daling die in het regeerakkoord wordt genoemd.

PVV'er Fritsma hield vast aan het eigen ijkpunt dat de toestroom van niet-westerse allochtonen zal halveren. Volgens hem is dit gebaseerd op cijfers van het ministerie van Justitie die tijdens de kabinetsformatie op tafel lagen.

De Kamer wil de cijfers inzien, Leers verwees naar formateur en huidig premier Mark Rutte.