Normal_268
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) en de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA ) gaan gezamenlijk een normenkader voor veilige informatievoorzieningen in de zorg ontwikkelen. Het normenkader krijgt als voorlopige werknaam ZekereZorg3. Op 6 december hebben zij daartoe een overeenkomst ondertekend.

Informatievoorzieningen of informatiediensten hebben betrekking op alle activiteiten die te maken hebben met het creëren, bewaren, gebruiken en uitwisselen van informatie door een instelling. Voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg worden deze activiteiten steeds belangrijker, onder meer door het toenemend belang van informatietechnologie. In het veld staat de toetsing hiervan nu min of meer bekend als ‘NEN 7510', ten aanzien waarvan de Inspectie voor de Gezondheidszorg bepaalde eisen heeft gesteld. ZekereZorg3 wil een normenkader bieden dat goed aansluit op de primaire processen in zorginstellingen, in het bijzonder ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Tegelijk kijkt het ook naar aspecten zoals de functionaliteit van de techniek en noodzakelijke juridische waarborgen.

Het initiatief komt onder meer voort uit de wens van de zorginstellingen om de grote belasting met verschillende losse audits te verlichten. Integratie met de NIAZ-audit levert naast een grotere doelmatigheid ook een kwalitatief beter oordeel op, doordat de toets van informatiediensten deel uitmaakt van een veel grotere audit waarbij ook andere experts zijn betrokken. Het risico van bureaucratische ontsporing wordt daarmee verkleind en de medewerkers van instellingen zullen zich beter in de normen en de toetsing herkennen. Zij krijgen daarmee een stimulans om de bedrijfsvoering verder te verbeteren.

De bedoeling is dat het normenkader in het voorjaar van 2011 het licht ziet. NIAZ en NOREA zullen het normenkader in het publiek domein kosteloos ter beschikking stellen voor belanghebbenden en geïnteresseerden.