Normal_276

De NPCF wil dat het EPD sneller wordt ingevoerd. Dat is één van de vijf wensen die de NPCF en CG-raad gezamenlijk hebben opgesteld en aan minister Schippers van Volksgezondheid hebben gestuurd om de kwaliteit van zorg van apotheken te verbeteren.

De NPCF schrijft: "De informatie-uitwisseling tussen ziekenhuis, huisarts, apotheek en patiënt moet beter. Mede door een elektronisch patiëntendossier waarin uiteraard privacy is geborgd. Het tempo waarin deze vernieuwing gestalte krijgt, ligt te laag in Nederland." De NPCF en CG-raad vinden het zorgelijk dat initiatieven om de dienstverlening van apotheken te verbeteren niet van de grond komen. Het is hoog tijd dat er nu vaart mee wordt gemaakt.

Bron: Zorgvisie