Normal_586

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft per 1 januari 2012 prof. dr. ir. Alexander van Oudenaarden benoemd tot mededirecteur van het Hubrecht Instituut in Utrecht. De komst van Van Oudenaarden geeft het onderzoek naar stamcellen een stevige impuls en daarmee verstevigt het Hubrecht haar positie in de wereld als het gaat om stamcelonderzoek bij kanker en regeneratieve geneeskunde

Benoeming
Het Hubrecht Instituut is één van de 19 onderzoeksinstituten van de KNAW en is geaffilieerd met het UMC Utrecht. Met de komst van Van Oudenaarden als mededirecteur krijgt het onderzoek naar stamcellen een stevige impuls en verstevigt het Hubrecht haar positie in de wereld als het gaat om stamcelonderzoek bij kanker en regenerative medicine. Van Oudenaarden wordt naast Hans Clevers mededirecteur van het instituut en zal vanaf 1 januari 2012 in zijn nieuwe functie werkzaam zijn. Clevers behoudt als algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid.

Stamcelonderzoek
Het doel van het onderzoek van de groep van Alexander van Oudenaarden is om kwantitatief te begrijpen hoe cellen netwerken van genen en eiwitten gebruiken om beslissingen te maken. Hoe beslist een stamcel bijvoorbeeld om uiteindelijk een darmcel te worden in plaats van een spiercel? En hoe kunnen veranderingen in de netwerken van genen uiteindelijk een gezonde cel in een kankercel veranderen? Zijn groep gebruikt hiervoor een combinatie van theoretische en experimentele technieken die de activiteiten van genen en eiwitten meten en voorspellen op celniveau en soms ook op molecuulniveau.

Prijzen
Alexander van Oudenaarden (1970) studeerde materiaalkunde en technische natuurkunde en promoveerde in 1998 aan de TU Delft in de natuurkunde. Daarna werkte hij als postdoc aan Stanford University. Sinds 2008 is hij als Full Professor in zowel natuurkunde als biologie verbonden aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), waar hij in 2000 als Assistant Professor begon. Van Oudenaarden is ook directeur van het Center for Single-Cell Dynamics in Cancer van het MIT. Het Hubrecht Instituut en Van Oudenaarden werkten al eerder samen: in 2008 was hij acht maanden als Visiting Professor aan het instituut verbonden. Alexander van Oudenaarden ontving vele onderscheidingen, waaronder de NIH Director's Pioneer Award, een Guggenheim Fellowship en de NSF Career Award.